../images/nullbit.gif (35 bytes) Norsk Forlishistorisk Forening

Web Statistic

../images/nullbit.gif (35 bytes)
../images/nullbit.gif (35 bytes)

Om sidene

../images/nullbit.gif (35 bytes)
../images/nullbit.gif (35 bytes)

Sidene er for det aller meste utarbeidet og tilrettelagt av to av medlemmene og initiativtakere til foreningen. Det er ønskelig med tilbakemeldinger på hva du synes om sidene, og hva du synes bør være med her. [Sende kommentarer]

Alle henvendelser vedrørende sidene bes rettet til en av de nedenfor nevnte personer.


Hans Petter Madsen

[Sende kommentarer]


Trond Johannessen

[Sende kommentarer]

Det er ikke tillatt å benytte noe av stoffet du finner på våre sider uten etter nærmere avtale med foreningen. Vi henviser til vår side som omhandler copyright og opphavsrett.

 

Til copyright siden <  Klikk her for å gå til Copyright siden