Tilbake til: [Tronds sider] , [Kanonsidene]

 

Blachierche Companie´s fanemotiv
 
   

Om praktisk bruk av kanon

Denne siden vil til envær tid være under konstruksjon, ettersom det stadig kommer inn forslag til endringer. Har du noen tips så send en mail til:l [Trond Johannessen] Alle bidragsytere vil bli kreditert.

Historisk overblikk 

Artilleriet fram til 1687

Kanontyper
Dansk-norske inndelinger  fra ca. 1450-1650
1600 årenes benevnelse
Betegnelser fra England 1500 tallet
 
 

Artilleriet etter 1687 

 

Produksjon

Hvor får man tak i bakgrunnstoff (kilder)!!!
Tegninger .
Støping av kanoner (Hvor og hvordan)
Farger på lavetter og rapperter
Bilder fra arbeide med en stor modellkanon
 
 

Praktisk bruk

Reglemanget for 1704, kommer så snart det forefinnes.

Eksersis

Denne samlingen av momenter og oppsett er beregnet for bruk nå. Dette er for at en skal kunne rokkere på manskapet og lære opp nye folk på en enkelt måte uten at en må lese en hel avhandling. Jeg har prøvd å holde meg så mye til de gamle reglemangene som mulig uten å gjøre det for komplekst. Jeg tar gjærne i mot kommentarer til disse, da det er viktig at alle nødvendige instruksjoer ikke uteblir.

Betegnelser på kanonmannskapet
Oppstilling ved kanonen
Hvem gjør hva
Kommandoer som er her er beregnet for bruk nå, og bare de som er praktiske for et minimalt mannskap.
 
Ladningen 
Bruk av ladetøy

 

Sikkerhet 

Ladetøyet

Hvorfor utstyret har den utformingen det har.
Oppbevaring av krutt i felt
Sikkerhet ved ladning av kanonen
Sikker skyteretning
Hva man gjør og ikke gjør
Sikkerhetsutstyr 
Avfyring av kanonen
Kruttmengde og type
Pakking av kruttladninger
 

Kanonen etter bruk

Vasking og pussing
Konservering av kanonen 
Vedlikehold
 
   
   
   
   

 

Vedlikeholdes av [Trond Johannessen] © Norsk Forlishistorisk Forening