Rekonstruksjoner tegninger etc.

 

Tegninger som finnes her er i bitmap format og bildene er noe forminsket, skulle du trenge noe annet så ta kontakt med undertegnede. For å lagre bildet på egen maskin, høyreklikk på bildet og velg lagre som (Save picture as) eller kopier.

Detalj tegning av knapp med Fredrik IV monogram som er eldre enn 1717
  Standard knapp fra slutten av 1600 og var i bruk opp mot 1800
 
En typisk pistol fra ca. 1700 med jernbeslag brukt i Norge
  Pistol fra 1744 med jernbeslag brukt i Norge
Bandolær til verge, etter svensk modell
Foto nærbilde  100kb
Tegning del 1
Tegning del 2
 

 

Belteoppheng til verge, etter dansk modell
Foto 1 nærbilde
Foto 2
Stor tegning av stilisert Christian V monogram. Egnet for kanonlavett etc.
Kronet norsk løve på våpenskjold fra 1635
Kronet Christian V monogram på våpenskjold