Norsk Forlishistorisk Forening

Tilbake til:
[Kanonsidene]

Kanon mannskapets roller,  plassering og utstyr

../images/nullbit.gif (35 bytes)

 

Nr. Rolle Betjener følgende ladetøy Ved et mannskap på 2, 3, 4,    5 og  6 mann betjenes rollen av nr:
1 Kanonkommandør (Stÿchjunker) Rettet også kanonen og hadde eventuelle siktemidler som oppsatsen etc…., rømnål 1 1 1 1 1
2 Ansetter og visker Ansetter visker eventuelt ladeskuffe for ladning med løst krutt, Hansker og rømnål 2 2 2 2 2
3 Lader kardustaske, Fengrørstaske, Hanske og rømnål 1 3 3 3 3
4 Luntefører Luntestokk, rømnål, svamp for å holde fenghullet rent med 2 3 4 4 4
5 Reserve lader Eventuelt kardustaske, rømnål 0 0 0 0 5
6 Retter Baksebom/ håndspik 1 1 1 5 6
7 Ammunisjons langer   1 1 1 1 1

 

 

 

Til toppen av siden

Til Copyright siden

© Norsk Forlishistorisk Forening
Vedlikeholdes av [Trond Johannessen]

../images/s1_btn.jpg (5114 bytes)