Norsk Forlishistorisk Forening

 

Tilbake til:
[Praktisk bruk av kanoner]
[Tronds sider]

Kanonkonstruksjonen på 1700 tallet

../images/nullbit.gif (35 bytes)

Disse avsnitt om kanonkonstruksjonen er transkribert fra kadett handbok fra midten av 1700 til 1814. tallene som avsnittene begynner med referer til paragrafene i originaldokumentet, dette for letter å kontrollere referanser til andre avsnitt i originaldokumentet.

93. Ved å fremsette reglene for kanonens inndelinger og proporsjoner, vil man forsøke å holde seg til den som har teori og erfaring som bakgrunn.
Lengden av en kanons løp er:

Antall pund boring Antall caliber lengde
36 17

24

18

18 17-19
12 og mindre 18,19,20,21, og 22

Til denne lengden legges bundens tykkelse, som er for metall kanoner 
1 caliber og for jern kanoner 1 ¼  caliber, så har man kanonens lengde fa munningen til bunden inklusivt.

 94. For å finne stedet hvor tappenes sentrum skal være deler man inn kanonens lengde i 5 like deler. Hvis det skal være en lang kanon (langt forstykke) så skal tappenes sentrum være 3/5 fra munningen. Skal det være en kort kanon (kort forstykke) så deles kanonen inn i 7 deler og tappenes sentrum ligger på 4/7 fra munningen.
Tappene skal ha en tykkelse på 1 caliber og minimum 1 caliber lange. Tappene skal plasseres slik at øvre kanten tangerer kjernelinjen.

 95. Hodet skal være 2 calibere langt fra mundingen.  Dette stedet som hodet slutter heter halsen, og er der hvor forstykket starter. 

 96. Over enden av løpet etter fenghullet er det området hvor kanonen har sin største tykkelse. Skal det være en metall kanon, så får den  1 caliber gods tykkelse. Metallkanoner trenger  kun ha  ca 87-90% av caliberet til godstykkelse. Hvis det er en jernkanon  bør den ha 1 1/8 -1 ¼  caliber gods ( eller desimalt 1,12- 1,25 caliber).. 

Over halsen har kanonen den tynneste godstykkelsen, For en jern kanon skal godset  her ikke være tykkere enn halvparten av største godstykkelsen ved fenghullet (typisk er 42% til 44% av caliberet). Hvis det er en kanon med langt forstykke så gjøres godstykkelsen enda mindre, for å få kanonen mer rolig i skuddavgangen. Metallkanoner skal kun ha 2/5 av den største godstykkelsen  eller 40% av caliberet.

 97. Fra godsets høyde over halsen til den tykkeste delen over fenghullet trekkes en linje. Denne kalles en flukt linje for de respektive delene . Skipskanoner avviker noe fra denne linjen, da de får mer gods over kruttkammeret og tappstykket for å gi de mer styrke og fordi de har et langt forstykke.

98. Kanonens lengde deles inn i  hodet, forstykket, tappstykket og bakstykket (akterstykket). Fra tappenes sentrum avsettes en vertikal linje 5/6 caliber foran tappene. Denne skiller tappstykket fra forstykket. Lengden  fra denne til bunden deles i 5 deler, ved 2/5 avsettes en vertikal linje som skiller tappstykket og bakstykket.

 

 

Til toppen av siden

Til Copyright siden

Vedlikeholdes av [Trond Johannessen]

© Norsk Forlishistorisk Forening../images/s1_btn.jpg (5114 bytes)