Norsk Forlishistorisk Forening

Tilbake til:
[Kanonsidene]

Kommandoer ved betjening av kanon

../images/nullbit.gif (35 bytes)

 Norsk Kommando                                                               Tysk kommando

  Klargjør kanonen                                      Macht die stÿch ferdigt

  Utføres av                      Handling

    2  Ansetter og visker       Kratser, våt og tørr visker, og Ansetter skal tas av lavetten og plasseres 
                                     på en behendig plass ved kanonens munning. De kan lenes opp mot 
                                     hjulaksen eller ligge på bakken
    3  Lader                       Ammunisjonskassen fraktes 10 meter bak kanonen. Den skal til envær tid 
                                     være lukket, og åpnes kunn et øyeblikk for  å fylle patrontasken. Den skal 
                                     ikke være i nærheten av åpen ild av noe slag.
                                     Patrontaskene fylles med ladninger.
    5  Reserve lader             Luntestokken skal tennes og settes på motsatte side av den som 
                                     håndterer kruttet. Vanligvis et par tre meter til høyre for kanonens 
    3  Lader                       Sjekk at svalebøtten er på plass, og minst halvfull med vann. Den skal 
                                     være plassert rett under munningen.
    4  Luntefører                 Rømnål, stykkbor og fengkrutt plasseres ved kanonens bakdel. Nålene 
                                     kan for eksempel settes i kramper på insiden av venstre vange, som var 

Under kommando: Visiter kanonen

    3  Lader                       Ta av speilen  Inspisering av løpet innvendig enten med en tørr visker eller visuelt

Bekreftes med: Kanonen er visitert

Under kommando: Visiter fenghullet

    5  Reserve lader             Ta av platte loddet og legge dette bort, for eksempel i ammunisjons  Inspisering av 
                                            fenghullet ved å sette ned rømmenålen 

Bekreftes med: Fenghullet er klart

  Lad kanonen                                              Ladet die canonen

  Utføres av                      Handling

Under kommando: Sett kardusen

    3  Lader                       Sette inn kardusen. Han tar kardusen med  gjør høyer om og holder 
                                     kardusen mellom tommel og mellomfingere, og med pekefingeren over 
                                     kulen, bringer han kardusen over hodet av kanonen inn i munningen. 
                                     Med overbøyd kropp dytter han inn kardusen inn i sjelen av kanonen med
                                      pekefingeren. Stiller seg i rett stilling.
    2  Ansetter og visker       Bringer kloven av ansetteren opp i horisontal stilling, ved siden av 
                                     munningen. Når kardusen er satt inn, setter han kloven i munningen og 
                                     fører kardusen  hurtig inn med setteren og hurtig ut igjenn. Hvis stang han
                                      griper med overgrep med tommelene ut, Stiller seg i rett stilling.

Bekreftes med: Kardusen er satt

Under kommando: Sett forladning

    3  Lader                       Sette inn forladning for øvrig som for kardus
    2  Ansetter og visker       Bringer kloven av ansetteren opp i horisontal stilling, ved siden av 
                                     munningen. Når kardusen er satt inn, setter han kloven i munningen og 
                                     fører kardusen  hurtig inn med setteren og hurtig ut igjenn. Hvis stang han
                                      griper med overgrep med tommelene ut, Stiller seg i rett stilling.

Bekreftes med: forladning er satt

Under kommando: Sett kulen

    3  Lader                       Sette inn  kulen, Sette inn forladning

Bekreftes med: kulen er satt

  Rett kanon                                                   Richt die stÿck

  Utføres av                      Handling

    1  kanonkommandør         Bedømmer avstanden, innretter oppsatsen (baksikte) og setter riktig 
       (Stÿchjunker)              høyde ved hjelp av stillkilen. Og gir ordre om rettting av kanonen. Når 
                                     kanonon er inrettet trer han tilbake på sin plass.
    6  Retter                      Retter kanonen etter ordren fra kanon kommandøren

Under kommando: Sett lunten

    5  Reserve lader             Setter fengrør (hurtiglunte og eventuelt fengkrutt), som han har tatt fram 
                                     og åpnet, i fenghullet. Han trekker seg så tilbake på plass.

Bekreftes med: Lunten er satt

Fyr/ild                                                             Gebt feuer

  Utføres av                      Handling

    4  Luntefører                 Står på UTSIDEN av hjulet! For å ungå å bli tatt av eventuell rekyl Og 
                                     Løfter luntestokken opp, slår asken av på hjulet, blåser på lunten så han 
                                     ser at den gløder kraftig. Han fører så luntestokken fra forkant av 
                                     kanonen bakove rned på fengrøret (lunten)  dette for å unngå å 
                                     stikkflammen fra fenghullet, som kan slå luntestokken ut av hans hånd. 
                                     Han trekker luntestokken til seg hurtig etter at han har gitt fyr.

  Bring stykket tilbake til sin plass          Anbringen die stÿch an platz

  Utføres av                      Handling

    2  Ansetter og visker       Tar fatt i hjulene og bringer kanonen fram igjenn etter rekyleringen,
    3  Lader                       Tar fatt i hjulene og bringer kanonen fram igjenn etter rekyleringen,
    5  Reserve lader             Hjelper til med å bringer kanonen tilbake på plass

  Vask sjelen (løpet)                                     Wach die sele

  Utføres av                      Handling

    2  Ansetter og visker       Tar tak i viskeren og fukter den i svalespannet. Han ser etter at viskeren 
                                     ikke er for fuktig. Fører viskeren inn i løpet med en roterende bevegelse 
                                     helt til bunnen, hvor viskeren SKAL roteres to ganger.
    2  Ansetter og visker       Etter hvert tredie skudd skal løpet renses med en kratser (Jernsnirkel eller
                                      dobbel korketrekker) for å fjerne eventuelle rester etter kardusene når 
                                     disse brukes.

  Giv akt! Ladetøy på sitt sted                   Gebt act!.. Am platz an die canonen.

  Utføres av                      Handling

    8  Alt manskapet             Alle laderemedier bringes på sin respektive plass, også 
                                     ammunisjonskassen. Deretter protses kanonen på forstillingen hvis denne
                                      brukes, ellers  festes prolongen festes der den skal for transport over 
                                     lengere avstander.

  Bring kanonen forover/bakover            Bringt die stÿch forwertes/zu rykk

  Utføres av                      Handling

            8           Alt manskapet       Bla bla osv.
 

Til toppen av siden

Til Copyright siden

© Norsk Forlishistorisk Forening
Vedlikeholdes av [Trond Johannessen]

../images/s1_btn.jpg (5114 bytes)