../images/nullbit.gif (35 bytes)

Norsk Forlishistorisk Forening

Blachierche Companie´s fanemotiv

../images/nullbit.gif (35 bytes)
../images/nullbit.gif (35 bytes) Tilbake til:
[Kanonsidene]

[Tronds sider]

Program for 

Kanonseminar 2002

Av  Trond Johannessen og Ståle G. Johnsrud

../images/nullbit.gif (35 bytes)
../images/nullbit.gif (35 bytes) ../images/nullbit.gif (35 bytes)

 

Historisk overblikk 

Artilleriet fram til 1687

Kanontyper
Dansk-norske inndelinger  fra ca. 1450-1650
1600 årenes benevnelse
Betegnelser fra England 1500 tallet 

Artilleriet etter 1687 

Artilleriet i Norge
Bruken av artilleriet

Hva er en kanon?

Utformingen av skytset
Hvorfor ting ser ut som de gjør
Virrvarr  kanoner
Ansvar ved formidling, er dette viktig?
Hvilken funksjoner skal de fylle

Systemene 

Valg av system
System 1687 , Harboe system produsert fra 1697 – 1777
Hvem var Harboe
Hvem var Ole Rømer
Nordmenn i fremmed tjeneste
System 1692, produsert fra 1778 – 1800
System 1753             Hessiske
Systemer etter 1746……

Produksjon

Hvor får man tak i bakgrunnstoff (kilder)!!!
Tegninger M.V.
Støping av kanoner (Hvor og hvordan)
Hvordan lager man ting og tang
Spørsmål Pause

Praktisk bruk

Reglementer
Exsersis
Oppstilling ved kanonen
Hvem gjør hva
Kommandoer
Betegnelser på Kanonmannskapet
Hvordan så de ut (uniformeringen)
Ladningen 
Bruk av ladetøy
Skremmende eksempler fra virkeligheten fra feil bruk

Sikkerhet 

Ladetøyet

Hvorfor utstyret har den utformingen det har.
Oppbevaring av krutt i felt
Sikkerhet ved ladning av kanonen
Sikker skyteretning
Hva man gjør og ikke gjør
Sikkerhetsutstyr 
Avfyring av kanonen
Kruttmengde og type
Pakking av kruttladninger
Handtering av kruttet

Kanonen etter bruk

Vasking og pussing
Konservering av kanonen 
Vedlikehold

 

 
 

Til toppen av siden

Til Copyright siden

Meld din interesse til  [Trond Johannessen] eller [Ståle Johnsrud]

© Norsk Forlishistorisk Forening../images/s1_btn.jpg (5114 bytes)