Tilbake til:
Levende historie

Kanon sidene

Gamle måleenheter

Hjelpetabeller

 

 

 

Omregnings tabeller

Noen av disse tabellene er i første utgave og kan inneholde feil, skulle du oppdage
 noe som ikke stemmer så vennligst ta kontakt med undertegnede.

Den dansk-norske tommes deler

Den engelske/amerikanske tommes deler

Kulers lødighet og antall lod/linjer pr. vekt/millimeter

Kulers diameter og vekt i JernStein og  Bly

 

../images/nullbit.gif (35 bytes)© Norsk Forlishistorisk Forening      Vedlikeholdes av [Trond Johannessen]
Til Copyright siden../images/s1_btn.jpg (5114 bytes)