Tilbake til: Rekonstruksjons siden

Bruneringsveske fra Carl Gustafs Gefärsfaktori

1.1 Løsning A

Kopparsulfat, kryst. tekn.
170 g
ZinkSulfat, kryst. tekn. 122 g
Kvicksilverklorid 114 g
Vann 5600 ml

Saltene løses i det oppvarmede vannet. Løsningen filtreres.


1.2 Løsning B
Alt 1
Ferrinitrat. krist. tekn. 1560 g
Vann 1410 ml

   
   
Vann  


Ferrinitrat løses i vann. Eventuelt varmes vannet noe. Løsningen filtreres
Alt.2
Av Ferrinitrat løsning, som tilblandes i følge alt. 1, tas 2350 ml -


Alt 3

Salpetersyre tekn.ren (sp.v. 1,40) 1300 ml
Jern (spiker) 263 g
Vann 1875 ml

Salpetersyra og halvparten av vannet blandes, hvoretter jernet løses opp i. Deretter tilsettes resten av vannet. Løsningen filtreres.


1.3 Løsning C

Jodsprit 5 %-ig 58 ml
Etylalkohol 95%-ig 187 ml
Salpetereter 1070 ml

Løsningene blandes sammen Spec. vekt 0.85.


1.31 Jodsprit 5 %-ig

Etylalkohol 95%-ig 1140 ml
Jod 50 g
Jodkalium 20 g
Vann  

Jodkalium og jod blandes(ev. Rives sammen) hvorefter det løses i spriten.


1.31 Salpetereter (sweet spirit of niter)

Etylalkohol 95%-ig 1200 ml
Salpetersyre tekn. ren. (spec,.v. 1,40)
200 ml
Vann  

Blandingene destilleres i destilleringsapparat med vannlås og kjøles effektivt i en lang kjøler.
Når halvparten er destillert over, tilsettes

etylalkohol 96% 600 ml
Salpetersyre tekn. Ren spv. 1.40 100 ml

På denne måten fortsetter destillasjonen till ønsket mengde er ferdig.
2. Tilblandingen av bruneringsvesken

6 volumdeler løsning A
3 volumdeler løsning B
1 volumdeler løsning C

Løsningene A,B og C bør ikke oppbevares sammenblandet.

Vedlikeholdes av [Trond Johannessen] Norsk Forlishistorisk Forening