Tilbake til:Rekonstruksjons siden

Brunering for overflatebehandling fra Kungliga Armétyg forvaringen

Løsning A består av:

Kobbersulfat 170 g
Zinksulfat 120 g
Kvikksølvklorid 110 g
Vann 5600 g
Totalt 6000 g

Løsning B består av :

   
Ferrinitrat FE(NO3)3 6-9 H2O krystallisert 1560 g
Vann 1440 g
Totalt 3000 g
   

Løsning C består av :

Jodsprit 50 g
(Jodspriten lages ved at 950 g sprit løses 20 g kaliumjodid og 50 g jod)
Etylnitrat (15%.ig) 130 g
Sprit 820 g

Bruneringsvesken beredes ved å blande løsningene A,B og C i følgende proporsjoner

Løsning Spesifikk vekt vektdel volumdel
A 1,06 6,60 5,66
B 1,30 3,60 2,31
C 0,85 1,00 1,18

Løsningene A,B og C bør ikke oppbevares sammenblandet.

 

Vedlikeholdes av [Trond Johannessen] Norsk Forlishistorisk Forening