Tilbake til:Rekonstruksjons siden

Brunering for overflatebehandling fra Bofors standard EX- 329 1953

Blandingen gir en brun farge, som blir mørkere jo flere ganger mann legger den på.

Blandingen av bruneringsvesken

Alkohol 2000 g
Kvikksølvklorid 134,5 g
Salpetersyre renhet 5 sec. Vekt 1,166 960 g
Destillert vann 960 g

1. Rengjør nøye
2. Strykning med bruneringsveske (bruk svamp og gummihansker)
3. Utrusting i et døgn (best i varm og fuktig luft)
4. Bort børsting av løs rust og tørking med tørre filler
5. Gjør punkt 2-4 fire til 5 ganger med et døgns mellomrom
6. Inn oljing med rå linolje

Vedlikeholdes av [Trond Johannessen] Norsk Forlishistorisk Forening