Tilbake til:[Praktisk bruk av kanoner]
Sett inn bilde
 

Litt om farger på lavetter og rapperter

 

Foto av flere lavetter på Tøyhusmuseet i København. Det er disse kanonene og noen oiginale modeller som har dannet grunnlaget for farge prøven til høyre. Dette ble gjort ved å først ta bilder, trekke ut fargene og skrive de ut på fotopapir. Deretter ble de kontra sjekket med de originale fargene. Fargene er noe justert for bleking, som er et vanlig problem med rødfarger etter en tid. Bare sånn at det er helt klart så vil jeg nevne at alt skyts i Norge skulle ha disse fargene før 1814. alle andre varianter som finnes nå er malt etter 1814 og representere denne perioden. Nå skal vissnok noen ha blitt malt med engelskrødt pga. mangel på riktig farge. Farvekart med variasjonene på de forskjellige afutasjene. En kan her se at det egentlig dreier seg om to fargenyanser av rødt og gult. Hvis en høyreklikker på bildet og velger å lagrer dette bildet på egen maskin og skriver det ut på foto papir, så har en en fargeprøve som kan brukes for å blande etter. Tallene som står på bildet er RGB koden, den kan brukes for å gjennskape fargene på egen maskin
Fargene under er foto tatt av pigmenter som var tilgjengelige på starten av 1700 tallet. I tillegg ble det også brukt oppblanding med hvitt og sort. Det var jo disse pigmentene som ble blandet med linolje som utgjorde malingen den gangen.  
Sinober
Rød oker
Jern rødt
Lys gul oker
gul oker
   

 

Vedlikeholdes av [Trond Johannessen] Norsk Forlishistorisk Forening