Bilder av gjenstander funnet under utgravingen av skipet


En liten blokk med tauverket i behold.


Bronsespiker mynter og signeten på enden av et spant.


Bronsekran for å slå inn i spunsen på tønner.


Sjokoladekanne og en bolle i porselen.


Forsøk på å berge restene av en lærvest inn i en pose.

Tommestokk på to hollandske fot á 11 dansk-norske tommer, laget i Amsterdam

Vedlikeholdes av Trond Johannessen