Norsk Forlishistorisk Forening  

Samson person oversikt

Tilbake til: [SAMSONs hjemmeside]

Personer som var innvolvert i Samson

Yrke Navn Bosted Hendelse
  Henning Struwe    
  Friderich Fg?? Adeler Kristiansand Rådmann
  Fridric Ehrenfeld Kristiansand  
  Glÿkstad Kristiansand Rådmann
  Peder Nikolay Høyer Kristiansand Rådmann
  Peder Isachsen Kristiansand Sønn av Daniel Isaachse
Kaptein Janter Kristiansand  
Kaptein Ole Aabel Kristiansand Kjøpmann
  Jacob Aall Kristiansand  
Kanselikontrollør Boch Kristiansand (venstre colonne i tollregnskapene)
Kjøpmann Jens Foss Kristiansand Befragter med SAMSON
Rådmann Gluckstad Kristiansand Blandt annet kjøper ved døsboauksjon etter Niels Randulff
Losoldermann Ole Nielsen Dannevig Homborsund Bruk av hans hus som rettslokale og opplagsplass etc. etter forliset av SAMSON
Skipsbyggmester Ole Østby Kristiansand Bygget Daniel Isaachsens skib MACRELLEN, SUSANNE & MARGARETHE og ECHO
Skipsbyggmester Thomas Sørensen Kristiansand Bygget SAMSON og mange andre av Daniel Isaachsens skip
  Hanne Susanne Nideros Kristiansand Daniel Isaachsens andre kone
  Christiane Hedvig Christensen Kristiansand Daniel Isaachsens første kone
Reder Niels Moe Kristiansand Daniel Isaachsens største handelsrival
  Barbra Margrethe Randulff Kristiansand Datter av Niels Randulff
  Niels Enge Vidne og Deltok i rettsaken etter forliset av SAMSON
  Jørgen Pedersen Haave Homborsund Lagrettsmann Deltok i rettsaken etter forliset av SAMSON
  Ole Andsteensen Haave Homborsund Lagrettsmann Deltok i rettsaken etter forliset av SAMSON
  Didrik Hegermann Kristiansand Den 2 Desember 1815 gifter han seg med Hanne Susanne Nideros som var enke etter Daniel Isaachsen. Han overtar verft m.m
  Fr. Giertsen Befragter Eier ev minst en tønde smør som forliste med SAMSON
Reder Daniel Widlock Kristiansand Batavisk Consul Ene eier av 722-047 SAMSON
  Anna Jansøn Kristiansand Enke etter Tønnes Jansøn, tidligere eier av deler av Kirkegt.6 i Kristiansand
  Reyer St. Thomas Er nevnt i brevene angående pengeoppkrevingen i SAMSON-prosjektet
Kommerseråd Beemke St.Thomas? Er skyldig penger til Andreas Bierch
  Niels Grønnberg St.Thomas? Er skyldig penger til Andreas Bierch
Prokurator Touborg St.thomas? Er skyldig penger til Andreas Bierch
  Rasmus Nicolay Eugenius Sørensen Kristiansand Far til Niels Randulff's svigersønn
Overtollinspektør N Staal København ? Finner han stadig som undertegnede til vedtegninger i tollregnskapene på siste halvdel av 1700 tallet.
Overtollinspektør Lorentzen København ? Finnes stadig som undertegnede under vedtegninger i tollregnskapene på siste halvdel av 1700 tallet.
Kaptein S. A. Hagerup Kristiansand Formynder og verge for barn og enken etter Niels Randulffs død. I tillegg var han også kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Tollbetjent Hans Holst Grimstad Fungerte i siste halvdel av 1700 tallet.
Kaptein Nicolai Holst Homborsund Bergningsforman Fungerte som bergningsformann under bergningsarbeidene etter forliset av SAMSON
Kaptein Casper Berlin Fasmer Kristiansand Fører av Daneils skib DEN GRØNNE REBERBANE og senere ADJUTOR
Kaptein Besse Bessesen Kristiansand Fører av Daniel Isaachsens skib FREDEN
Kaptein Just Bruun Kristiansand Fører av Daniel Isaachsens skip ADJUTOR fra 1792
Kaptein Lars Dahl Kristiansand Fører av Daniel Isaachsens skib HAZARD, senere ADJUTOR og DELIA
Kaptein Johan Frich   Fører av Daniel Isaachsens skip GREVINDE BERNSDORFF
Kaptein Reevert Jappen   Fører av Daniel Isaachsens skip GENERAL ECKSTED fra 1794
Kaptein Conrad Chr. Jørgensen Kristiansand Fører av Daniel Isaachsens skib EXPERIMENTET, senere KULLEN og BACEUS
Kaptein Lars Kolling Kristiansand Fører av Daniel Isaachsens skip BARBRA CATHRINE fra 1794
Kaptein Mads Christian Langaard Kristiansand Fører av Daniel Isaachsens skib MINERVA
Kaptein James Murray   Fører av Daniel Isaachsens skip GENERAL ECKSTED 1791-1793
Kaptein Søren Petersen   Fører av Daniel Isaachsens skip DIANA fra 1804
Kaptein Niels Prosgaard Kristiansand Fører av Daniel Isaachsens skib AMERICA fra 1797, og GENERAL ECKSTED fra 1804
Kaptein Mads Querling Kristiansand Fører av Daniel Isaachsens skib AMERICA fra 1782, og senere GREV BERNSDORFF
Kaptein Michael Smith Kristiansand Fører av Daniel Isaachsens skib ABEL CATHARINA
Kaptein H. Taugel Kristiansand Fører av Daniel Isaachsens skib CONCORDIA
Kaptein Peder Thomassen Isefjær ? Fører av Daniel Isaachsens skib BARBRA CATHRINE fra 1790
Kaptein Fredrik Thomesen   Fører av Daniel Isaachsens skip GENERAL ECKSTED fra 1801
Kaptein Salomon Trost Kristiansand Fører av Daniel Isaachsens skip BACEUS fra 1790, senere HAABET og EMANUEL
Kaptein Ole Werner Kristiansand Fører av Daniel Isaachsens skip DRAGEN
  Anders Jensen   Godsopplag ved forliset av SAMSON
Degn Anders Bierch Topdal Hadde penger tilgode på St.Thomas som Niels Randulff fikk i oppdrag å hente hjem. Antagelig er det herfra myntskatten på SAMSON-vraket stammer.
Kaptein Bull   Hagerup i Kristiansand kjøper på vegne av ham ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Steensen   Hagerup i Kristiansand kjøper på vegne av ham ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Smed Isac Danielsen Kristiansand Han ble også kaldt Isac Smed, og var Daniel Isaachsens far.
Reder Stian Herlofsen Kolbjørnsvik Han drev en betydelig kommisjonær-forretning ved forlis i Nedenes len. På grunn av denne gesjeften ble han etter hvert en meget rik mann. Han satset også på rederivirksomhet og skipsreparasjoner. Hans hus finnes fremdeles i Kolbjørnsvik. Det er et stort gult hus til venstre i vika sett fra sjøen.
Kaptein Elling Nielsen Stavanger Han hadde innført en del varer som SAMSON senere utførte
  Eijde Homborsund Han var Anders Eijde's dreng, og berget etter forliset av SAMSON
Conferensraad Muller København Han var Conferensraad amt stemplet papirs forvalter
  Herman Pedersen Randulff Hadsel Han var far til Niels Randulff.
Fabrikkmester Henrich Gerner København Han var mannen bak ideen om defensjonsskipene. En meget dyktig matematiker og skipskonstruktør. En av de fremste i verden på denne tid. Konstruerte av SAMSON
Rådmann Peder Christensen Kristiansand han var Niels Randulff's svigerfar
  Henrich Arnoldus Thaulow Kristiansand Han var også auksjonsdirektør og skifteskriver i Kristiansand
Reder Christopher N** Kristiansand Han var partseier sammen med Daniel Isaachsen i skibet AMERICA
Sorenskriver Andreas Friderich Finne Kolbjørnsvik Han var samtidig også både dommer og notarius publicus i Nedenes len
  Peter Nugent   Hans arvinger solgte last til SAMSON
  ***as De Windt St. Thomas Hans arvinger solgte varer til SAMSON
  Toger Rosenberg Kristiansand Hans enke solgte huset i Kirkegt.6 til Peder Christensen
Reder Anders Madsen Homborsund Hans hus ble brukt som rettslokale for sjøforklaring etter forliset av SAMSON. Han var etterhvert en mektig og rik person, og eide også et par skip.
  Hartvine Fehman Christensen Kristiansand Hennes to sønner var ved hennes død i Amerika
Kammerherre Hornemann   Hever penger i boet etter Niels Randulff, på vegne av avdøde kaptein Hammelen
  Halvor Nielsen Brække   Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
  Ole Salvesen Dannevig Homborsund Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
  Niels Olsen Dannevig Homborsund Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
  Niels Jensen Eijde Homborsund Bergningsmann Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
  Anders Jensen Eijde Homborsund Bergn.mann, Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
  Halvor Enge   Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
  Salomon Enge   Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
  Ellef Andersen Enge   Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
  Knud Carlsen Enge   Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
  Peder Mathiesen Homborgøen Homborsund Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
  Hendrich Ellingsen Homborgøen Homborsund Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
  Anders Homborgøen Homborsund Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
  Lars Poulsen Haave Homborsund Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
  Povel Larsen Haave Homborsund Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
  Christen Olsen Jortved Homborsund Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
  Elling Rasmussen Jortvedt Homborsund Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
  Gunder Knudsen Jortvedt Homborsund Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
  Ole Halvorsen Jortvedt Homborsund Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
  Anders Jonsen Jortvedt Homborsund Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
  Elling Torjussen Homborsund Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
  Mads Olsen Kistevig Homborsund Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
  Anders Olsen Løvigen   Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
  Ole Andersen Løvigen   Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
  Anders Halvorsen Rossendahl   Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
  Jan Raabersvig Homborsund Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
  Niels Hansen Stoven   Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
Landsdommer Edward Colbiørnsen Christiansted Holdt extraret i anledning lasting av SAMSON
  Barbra Franzdatter Kristiansand Hun var Niels Randulff's svigermor
  Carl Femmer Kristiansand I 722-047 SAMSON's bilbrev har han tittel vicepresident, senere blir han president i Kristiansand by.
Incassator Carstensøn Kristiansand I anledning auksjon over rådmann Christensens hus i Kristiansand
Kjøpmann Christopher Nyrop Kristiansand I slekt med Daniel Isaachsen
  Hagerup Kristiansand Informeres av comm.coll. om Daniel og Niels søknad om å bygge SAMSON
  Lars Askildsen   Kjøper av gods ved Auksjon etter forliset av SAMSON
  Christian Brækkestue Brekkestø Kjøper av gods ved Auksjon etter forliset av SAMSON
  Svend Heggrefos Kristiansand Kjøper av gods ved Auksjon etter forliset av SAMSON
  Hans Helmer   Kjøper av gods ved Auksjon etter forliset av SAMSON
  Tarrald Heyde Kristiansand Kjøper av gods ved Auksjon etter forliset av SAMSON
  Jørgen Munk   Kjøper av gods ved Auksjon etter forliset av SAMSON
  Hans Christopher Møglestue   Kjøper av gods ved Auksjon etter forliset av SAMSON
Justitsråd Smith   Kjøper av gods ved Auksjon etter forliset av SAMSON
  Erich Thomle   Kjøper av gods ved Auksjon etter forliset av SAMSON
Kjøpmann Jens Sanne Kristiansand Kjøper huset, samt diverse innbo på auksjon etter Niels Randulff's død
General Amdahl   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Kaptein Andersen   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Christian Andersen   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Thomas Andersen   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Kontrollør Andersen   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Løytnant Aubert   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Jacob Birck   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Kaptein Blix   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Halvor Brun   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Løytnant Bšlow   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Torkil Torgrimsen Dahl   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Erich Thomæsen Dahl   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Jac. Dietrichson   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Løytnant R. T. Dietrickson   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Osmund Dønnestad   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Fenrik Lohman Ely   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Junior Fangen Kristiansand Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Regimentsfeltskjærer Von Fangen Kristiansand Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Søren Folleraas   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Ole Salvesen Friis   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Lorents Gierstad   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Rektor Giør   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Reitan Giør   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Jaen Gregersen Broder Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Tollbetjent Tore Gundersen   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Løytnant Hagemann Kristiansand Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Kaptein Hagenstein   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Hansen   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Svend Hansen   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Niels Hasselie Kristiansand Vurderingsmann
  Ole Haugesen Kristiansand Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Postmester Heyerdahl   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Bern Holm   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Torjus Hougen   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Gotfried Hybert   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Høyer   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Tallach Høyland   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Rolf Jansen   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Thorolf Jansen   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Skomaker Jacob Knudsen   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Morten Langefeldt   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Rasmus Larsen   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Rasmus Lassen   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Lohne   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Kontrollør Løwe   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Maulov   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Gunder Meland   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Berthel Mønnich   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  O. P. Mørch   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Sersjant Mørch   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Thønnes Nielsen   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Ole Nordgaarden   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Barthel Nørgaard   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Ol*og   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Gunvald Omdahl   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Doktor Pettersen   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Syvert Raen   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Anders Redtz   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Bokbinder Ruberg   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Christian Frid. Schultz   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Kasserer SpŽrck   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  H. Stallemoe   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Stehnsen   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  A. Stokke   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Storm   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Rebslager Henrich Struwe   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Christen Syve*øe   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Sørensen   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Aanen Olsen Tiomsaas   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Oberst Tobiesen   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Seilmaker Treš   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Skomaker Lars Tronsen   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Søren Tybring   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Elias Tønnesen   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Jan Tønnesen   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Torbiørn Ugland   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Overkrigskommisær Wibe   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Johan Aabel   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Knud Aabel   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Peder Aabel   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Tønnes Aanensen   Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
  Jan Jancen Kristiansand Kreditor i boet etter Niels Randulff
Kaptein Jan Jansen Flensburg Kreditor i boet etter Niels Randulff
Parykkmaker David Stubbendorff Kristiansand Kreditor i boet etter Niels Randulff, noe som derfor beviser at Niels brukte parykker.
  Jacob Syvercen Sogndal Kreditor i boet etter Niels Randulff
  Christian Bendixen Kristiansand Kreditor i boet, samt kjøper ved dødsboauksjon etter Niels Randulff
  Eilert Ingvalsen Kristiansand Kreditor i dødsboet etter Niels Randilff
Kjøpmann Samuel Otto & Co. Kristiansand Kreditor i dødsboetboet etter Niels Randulff
Kommandørkaptein C. Von Bierch   Kreditor samt auksjonskjøper i dødsboet etter Niels Randulff
  Ole Høyer   Lastet ombord treverk fra Carstens saug ved Kristiansand
Reder Peder Mørch Kristiansand Lastet ombord treverk fra Wigilands saug i SAMSON
  Geurt Sprewert De St. Thomas Lastet varer i SAMSON på vegne av ***as de Windt's arvinger
  John Dinmore   Lastet varer i SAMSON på vegne av Chr. Nuget og Peter Nugent's arvinger
  John Forde   Lastet varer i SAMSON på vegne av Christopher mac Evoy
  Johannes Regiers   Lastet varer i SAMSON på vegne av Johan Christopher Testman
  Hermanus Dan Tiel   Lastet varer i SAMSON på vegne av madame de Nylly
Styrmann Jens Rasmussen From   Mannskap ombord på SAMSON
Bødker Christian Friderich Gram(dram) Kristiansand Mannskap ombord på SAMSON
Båtsmann Johannes Amundsen Havig   Mannskap ombord på SAMSON
Matros Lars Larsen Kristiansand Mannskap ombord på SAMSON
Matros Niels Wormsen   Mannskap ombord på SAMSON
Snekker Henrich Løwe Kristiansand Nabo til Niels Randulff
Kommerseråd Svennich Høyer Kristiansand Nabo til rådmann Christensens hus (død innen Niels kjøpte huset)
  Søren Lycke St. Thomas Navnet er nevnt i brevene angående pengeoppkrevingen i SAMSON-prosjektet
Kaptein Clemens   Nevnt i brevene angående pengeoppkrevingen i SAMSON-prosjektet
Kaptein Andreas Bjerk Kristiansand nevnt i brevene om pengeoppkrevingen
Kaptein Hammelen   Nevnt i skifte etter niels
  Peter Nicolai Randulff Trondheim Niels Randulff mottok denne 6 år gamle gutten som fosterbarn i 1772. Gutten var sønn av Nils's bror. Senere i livet oppholdt han seg mye på Grønland, hvor han var en aktiv handelsmann
Overkrigskommisær Ole Emerentius Sørensen Kristiansand Niels Randulff's svigersønn i tillegg til overkrigskommisær var han også sakfører og stiftsoverrettssakfører.
Konstituert Byfogd Michael Glukstad Kristiansand Opptrer ved salg av Niels Randulff's hus, samt skifte
  Bruun Kristiansand Overformynder for enken etter Niels Randulff, Hartvine, ved salg av huset .
  Ole Foss Kristiansand Overformynder for enken etter Niels Randulff, Hartvine, ved salg av huset .
Kaptein Tønnes Riibe Kristiansand Overtok kommandoen på DEN GRØNNE REBERBANE etter at Niels Randulff gikk over til å føre den nybygde SAMSON
Overstyrmann Hans Kul**d   På CRONPRINTZEN da Niels Randulff nesten forliste med denne
  Jens Dahm   Samt incassator ved auksjoner
  Dull København Sjøpass nr 460 ble levert tilbake av ham.
  Jurgensen København Sjøpass nr.376 ble levert tilbake av ham.
  Prætorius Christiansted Skrev under toldseddel fra Christiansted
Etatsråd Joh. Nic. Krag Charlotte Amalie Skulle kreve inn en del penger på St.Thomas på vegne av Andreas Bierch i Topdal ved Kristiansand
  I. Larsen   Solgte sirup til Jens Foss. var antagelig ansatt på Det Schimmelmanske sukkerraffinaderiet
  Christopher Mac Evoy   Solgte varer til SAMSONs last
  Christopher Nugent   Solgte varer til SAMSONs last
  Madame De Nully   Solgte varer til SAMSONs last
  Johan Christopher Testman   Solgte varer til SAMSONs last
  Mads Møglestue   Står feilaktig oppført som eier til snov SAMSON i boken Grimstad-slekter
  Peder Randulff Kristiansand Sønn av Niels Randulff, kapteinen på 277-047 SAMSON
  Peder Kaas Kristiansand Vurderingsmann Takstmann i forbindelse med skifte etter Niels Randulff
  Anders Svennikssøn Høyer Kristiansand Tidlig nabo i syd til Kirkegt.6 i Kristiansand
  Lars Andenson Lund Kristiansand Tidlig nabo i Øst til Kirkegt.6 i Kristiansand
  Helvig Maria * Kristiansand Tidligere eier av deler av eiendommen tilhørende Kirkegt.6 i Kristiansand
Blikksmed Frideric Ehrenfeld Dilleben Kristiansand Tidligere eier av deler av eiendommen i Kirkegt.6 i Kristiansand
  Tønnes Janssøn Kristiansand Tidligere eier av deler av eiendommen i Kirkegt.6 i Kristiansand
  Anders Mortensen Kristiansand Tidligere eier av deler av eiendommen tilhørende Kirkegt.6
  Corfitz Numsen Kristiansand Tidligere eier av kranverftet, da Daniel Isaachsen kjøpte dette i 1772
  Ole Gundersøn Kristiansand Tidligere eier av strandehagen tilhørende Niels Randulffs eiendom i Kirkegt.6
  Lars Tronhiems Kristiansand Tidligere eier av strandehagen tilhørende Kirkegt.6
  Herman Herbrandsen Vidne Tilstede ved auksjon av berget gods etter forliset av SAMSON
  Torbiørn Pedersen Vidne Tilstede ved auksjonsforretning etter forliset av SAMSON
  Stian Olson Lagrettsmann Tilstede ved rettsakene etter forliset av SAMSON
  Søren Anderson Lagrettsmann Tilstede ved rettssakene etter forliset av SAMSON
  Ole Osmundsen Enge Lagrettsmann Tilstede ved rettssakene etter forliset av SAMSON
  Anders Olson Lagrettsmann Tilstede ved rettssakene etter forliset av SAMSON
  Pawels Kristiansand Tilstedeværende ved SAMSONs bilbrev
Tollbetjent M. Møllbach Kristiansand Tittel er under tvil figurerer stadig som undertegnede i venstre colonne i tollregnskapene for Kristiansand på slutten av 1700 tallet.
Tollbetjent Thue Kristiansand Tittel er under tvil figurerer stadig som undertegnede i venstre colonne i tollregnskapene for Kristiansand på
  J. G. Thaulov Kristiansand Undertegner skiftet etter Niels Randulff
  S Friedlieb Kristiansand Undertegnet i panteboken da Niels Randulff opptar lån for kjøp av Dronningensgate 6
  W Fæmer Kristiansand Undertegnet i panteboken da Niels Randulff opptar lån for kjøp av Dronningensgate 6
Rådmann Christian Høyer Kristiansand Undertegnet i panteboken da Niels Randulff opptar lån for kjøp av Dronningensgate 6
  A Kierulf Kristiansand Undertegnet i panteboken da Niels Randulff opptar lån for kjøp av Dronningensgate 6
  Otto Nideros Kristiansand Undertegnet i panteboken da Niels Randulff opptar lån for kjøp av Dronningensgate 6
Mestersvenn Andreas Aanonsen Kristiansand Var med å bygge SAMSON
  Gjerterud Margrethe Brønlund Hadsel Var mor til Niels Randulff
Matros Johan Anderssen   Var ombord på KRONPRINTZEN Da Niels Randulff var kaptein, og de nesten forliste utenfor Groos
Matros Søren Glut   Var ombord på KRONPRINTZEN Da Niels Randulff var kaptein, og de nesten forliste utenfor Groos
  Peter Hanssen   Var ombord på KRONPRINTZEN Da Niels Randulff var kaptein, og de nesten forliste utenfor Groos
  Ouen Olsen   Var ombord på KRONPRINTZEN Da Niels Randulff var kaptein, og de nesten forliste utenfor Groos
  Peder Jensen Gitmark   Vidne samt oppkjøper ved auksjonsforretningene etter forliset av SAMSON

Gå til toppen av siden


Copyright © Norsk Forlishistorisk Forening. Vedlikeholdes av [Trond Johannessen ].