Pokkenholtz

Latin: Guaiacum officinale, Guaiacum sanctum CSSR, UdSSR,Un: Guajak  Tyskland: Pockholz  Frankrike: Gaiac  England : Guaiacum wood Nederland: Pockhout  Polen: Gwajak  Russland: Guaiac  Spania: Guayacan  USA : Lignum vitae, lignum guajacum, Lignum-vitae tree

Pokkenholt av Pocken , kopper og Holz , ved. Treverket stammer fra det meget harde og tunge tre, gujactreet, som vokser i Vestindia og langs den nordøster kysten av Sør-Amerika. Det har en egenvekt på hele 1,17 til 1,39. Splinten er gul, kjernen grønlig brun. Pukkeholt er umulig å spalte, da trefibrene går i alle retninger som flettverk.

Treet har en tett krone, er Krokete og knudret med spraglete bark og blir sjelden mer enn omlag 4-8 meter høyt. Bladene sitter parvis uten stilk, og er eggeformt ovale. Blomstringen foregår gjerne i den tørre årstid.

Treverket inneholder store mengder harpiks som gjør det særlig holdbart. Harpiksen inneholder stoffer som ved oksydasjon under visse betingelser gir en vakker blåfarge. Et alkoholsk uttrekk av gujacum blir derfor brukt til påvisning av oksydaser og peroksydaser av blod og av en del andre oksiderende stoffer. Av harpiksen kan man også utvinne pyrokatekolmonometyleter [C 6 H 4 (OH)OCH 3 ] I ren tilstand dannes fargeløse til svakt gulaktige krystaller med smeltepunkt på 28 o C. Forekommer ofte som en svakt gul oljeaktig væske med en karakteristisk aromatisk lukt. Benyttes bl.a. i medisinen som utgangsstoff i organiske synteser.

En tysk soldat kom med denne beskrivelsen av hvordan virkningen var av pokkenholtz ekstrakter: "Særlig god syntes mig Virkningen af den ildesmagende, men meget blodrensende "Pockenholt"*)
*) Den tyske Glose for denne Medicin er "Holztrank", hvorved menes Ekstrakt af den svære Træsort "Pokkenholt, der tidligere brugtes mod Hudsygdomme. Selve Navnet viser jo, at den har været anvendt mod "Pocker". (Skyldes velvillig Meddelelse af Overlæge Fr. Lützhöft:)"

Den store mengde harpiks fører til at treverket er fett å ta på. Det er hardt og er spesielt motstandsdyktig mot inntrenging av vann. Dette fører til at det er godt egnet til oppgaver som lagerskåler oa. der det trengs selvsmørende forhold også under vann. I gamle dager ble Pokkenhold benyttet i blokkhjul og akslinger, og der er å anta at lasten i SAMSON var tiltenkt nettopp dette bruksområde.

På grunn av pokkenholtens store styrke fikk den mange anvendelsesområder. Blant annet skal fartøyet til Scott (Sydpolen) ha vært kledd langs vannlinja med Pokkenholdt for ikke å ta skade ved enorm påkjenning fra ismassene.

  Kilder er blant annet:
Gyldendals leksikon
"Otte aar i Danmark" (1783-91) En tysk soldats optegnelser meddelte og oversatte af Julius Clausen. Soldatens navn var Theod. Ulrik Nübling fra Ulm.Vedlikeholdes av Trond Johannessen

..