Kaptein Randulff┤s kruttflaske


Originalen rett forfra etter konservering merk stemplet til h°yre.

Rekonstruksjonen

Vedlikeholdes av Trond Johannessen

..