Norsk Forlishistorisk Forening  

Konstruksjonstegning av Samson

 

Tilbake til: [SAMSONs hjemmeside] [Teksten på tegningen]

Tegningen viser SAMSON's grunnriss, som er den tegningen man benyttet ved oppspanting av fartøyet. Plasseringen av hovedspantene vises med den røde vertikale streker. Den øverste horisontale linje beskriver vannlinjen. Den underste delen av tegningen viser omrisset av fartøyet i de seksjonene som er indikert av de horisontale røde linjer i for- og akterskipet.


Copyright © 1997 Norsk Forlishistorisk Forening. Vedlikeholdes av Trond Johannessen