../images/nullbit.gif (35 bytes) Norsk Forlishistorisk Forening

../images/nullbit.gif (35 bytes)
../images/nullbit.gif (35 bytes) Tilbake til:
[Beregningsmodeller]

Rigg detaljer

../images/nullbit.gif (35 bytes)
../images/nullbit.gif (35 bytes) ../images/nullbit.gif (35 bytes)

Dette er et regneark som er utarbeidet etter konstruktørenes metoder for å beregne og tegne rigg detaljer. Disse er igjen basert på tradisjonelle byggeteknikker gjennom flere hundre år. 

Eksemplet her viser hvordan man kan få ut målene i skala 1:32,dersom man skal bygge en skipsmodell. Alt regnes ut fra at man kun vet den maksimale bredde på fartøyet, dvs. bredden ved middelspantet, eller lengden i øverste vannlinje. Alle tallene er beregnet ut til tre typer skip, dette fordi formlene er forskjellige alt etter størrelsen på skipet, og at det er praktisk å kunne se alle varianter på en gang. 

Regnestykkene bak eksemplene lar seg ikke gjøre å vise her, men eksemplet viser den store tall materien man kan få ut av denne beregningsmodellen. 

En annen praktisk bruk denne regnemodellen kan ha, er å putte inn tall på bredde/lengde på et skip inntil målet på en bestemt detalj i riggen stemmer overens med et man har fra før. Slik vil man kunne finne bredde og lengde på et ukjent skip. Dette kan så igjen brukes i utregning av lestedrektighet i Commerselester eller trelester.

Mastenes dimensjoner kalkulert på et skip som har følgende mål i Danske fot:

Det øvre dekkets lengde i fot:    83
Skipets maksimale bredde i fot: 24
Målene er i full størrelse og skalert ned til størrelse 1:32
 

 

 
 

Til toppen av siden

Til  Copyright siden

Vedlikeholdes av Trond Johannessen

© Norsk Forlishistorisk Forening../images/s1_btn.jpg (5114 bytes)