Ankerplassen  

Rærnes dimensjoner

Av Trond Johannessen

Tilbake til: [Beregningsmodeller] [Rigg detaljer]

Storeråen

     

Lengde

8/9 av stormastens lengde

55,11

fot

Største dia.

7/10 " pr. 3die fots lengde

38,58

tom.

Nokkens lengde

1 1/2" pr. 3die fots lengde

27,56

tom.

Nokkens dia.i enden

3/8 av største dia.

14,47

tom.

       

Storemerserå

     

Lengde

5/7 av storeråen

39,37

 

Største dia.

5/8 " pr. 3die fots lengde

8,20

 

Nokkens lengde

3" pr. pr. 3die fots lengde

39,37

 

Nokkens dia.i enden

2/5 av råens største dia.

   
       

Store bram rå

     

Lengde

2/3 til 3/5 av storemerseråens lengde

23,62

fot

Største dia.

5/8 " pr. 3die fots lengde

11,81

tom.

Nokkens lengde

3" pr. pr. 3die fots lengde

23,62

tom.

Nokkens dia.i enden

2/5 av råens største dia.

4,72

tom.

       

Store bovenbram rå

     

Lengde

1/2 av store merseråens lengde

19,68

fot

Største dia.

1/2 av forre merseråens dia

4,10

tom.

Nokkens lengde

3" pr. pr. 3die fots lengde

19,68

tom.

Nokkens dia.i enden

2/5 av råens største dia.

1,64

tom.

       

Fokkeråen

     

Lengde

7/8 av storeråens lengde

48,22

fot

Største dia.

7/10 " pr. 3die fots lengde

11,25

tom.

Nokkens lengde

1 1/2" pr. 3die fots lengde

24,11

tom.

Nokkens dia.i enden

 

5,63

tom.

Gå til toppen av siden

line.gif (1006 bytes)

Vedlikeholdes av Trond Johannessen

Copyright © Norsk Forlishistorisk Forening.