nullbit.gif (35 bytes) Norsk Forlishistorisk Forening

nullbit.gif (35 bytes)
crus4.gif (1387 bytes)nullbit.gif (35 bytes)  

Skipslister, forlis og sjøskader

nullbit.gif (35 bytes)
nullbit.gif (35 bytes) nullbit.gif (35 bytes)  

    

  

  

Dersom du er spesielt interessert i opplysninger om et skip eller en hendelse, er det mulig vi kan hjelpe. Send en mail til meg, så skal vi se hva vi kan finne ut.

Foreningen har bygget opp et omfattende arkiv over skip som har forlist eller lidd sjøskade. I tillegg har vårt forskningsarbeide resultert i en del generelle skipslister. På underliggende sider vil du kunne finne kortfattede opplysninger om norske, eller utenlandske skip som har lidd sjøskade eller har forlist i Norge.
Navneliste over skipsvrak Navneliste over skipsvrak Listen inneholder navn på skipsvrak som er funnet av foreningens medlemmer, og hvor skipets identitet er fastslått. Enkelte har linker videre til mer detaljerte forklaringer eller artikler.
De siste års vrakfunn De siste års vrakfunn Listen inneholder en kortfattet oversikt over foreningens vrakfunn de siste årene. Enkelte har linker videre til mer detaljerte forklaringer eller artikler.
Skaderegister Skaderegister En oversikt over skadede, bergede og hevede skip, vesentlig fra Aust-Agder
Skipslister Skipslister Her vil det etter hvert komme lister over diverse skip
Fartøys typer Fartøys typer En oversikt over de forskjellige seilfartøyer som frekventerte våre havner de siste 2-300 årene
Artikler om skip og hendelser Artikler Artikler eller mer utfyllende stoff om enkelte forlis og sjøskader

Sjøskader

Foreningen har gjennom en årrekke bygget opp et omfattende register over skip som har lidd større sjøskader. Bakgrunnen for dette registeret har bl.a. vært å kaste lys over betydningen sjøskadene hadde for lokalsamfunnet, samt å få verifisert hva som skjedde med enkelte "forliste" skip. Det viser seg at svært mange av de skipe som "alle" mener er forlist, faktisk ble berget og satt inn i normal handelsfart igjen. Andre igjen ble hevet for så å bli flyttet til et annet sted hvor de til slutt sank, eller berget til havn for opphugging. Skaderegisteret for Aust-Agder håper jeg etter hvert at kan bli lagt ut her. Aust-Agder alene omfatter i dag over 1200 sjøskader i tidsperioden fra ca 1690 til ca 1825.

Skipslister

Etter årelange studier hvor det til stadighet har vært et behov for å sjekke opp spesielle fartøyer er det opp gjennom årene bygget opp en betydelig mengde informasjon i form av skipslister. Disse er foreløpig ikke tilgjengelig i publiserbare data, da de ligger lagret i mange forskjellige formater foreløpig. Etter hvert som materialet blir bearbeidet vil vi kunne legge ut listene her, men dette vil nok ta noe tid før er kalrt.

Artikler om forlis, sjøskader og lignende

Her finnes pekere til diverse artikler ol. som omhandler forlis, sjøskader og andre relevante hendelser langs norskekysten.

Vestindiafareren SAMSON Om skipets bygging, historie, forliset, etterspillet, funnet av vraket, utgraving, myntskatten som ble funnet ombord og mye mer.
Grimstad barken SALUS Om forliset, etterspillet og funnet av vraket.
Arendals barken YDALE Om skipets, historie, forliset, funnet av vraket, steds informasjon med posisjonering ol.
Galeas HAABET av Lillesand En liten historie om en av de eldste kysttravere i Norge og om fartøyets endelikt.
THE OWNERS GOOD WILL Om den engelske snauen som forliste ved Gjerkholmen ved Arendal i 1772
Brigg MARIA av Korsør Om skipets, historie, forliset, funnet av vraket, steds informasjon med posisjonering ol.

crus3.gif (1392 bytes)

 

Til toppen av siden

Til Copyright siden

Vedlikeholdes av Hans Petter Madsen 

© Norsk Forlishistorisk Forenings1_btn.jpg (5114 bytes)