../images/nullbit.gif (35 bytes) Norsk Forlishistorisk Forening

../images/nullbit.gif (35 bytes)
../images/nullbit.gif (35 bytes) Tilbake til:
[Om foreningen]

Organisasjon og styre

../images/nullbit.gif (35 bytes)
../images/nullbit.gif (35 bytes) ../images/nullbit.gif (35 bytes)

NFF's styre

Styret i NFF, som er valgt på generalforsamling, er foreningens høyeste myndighet og har fullt ansvar og full råderett over foreningens verdier, materiell, økonomi og arkiver. Styret skal bestå av minst 6 personer med følgende verv besatt: Formann, Nestformann, Kasserer, Sekretær, Materialforvalter og to Styremedlemer. Foreningens styre er valgt for 1 år av gangen, dog er formann, kasserer og sekretær kun til valg hvert annet år. Styret fastsetter til enhver tid de arbeidsoppgaver som tilfaller et hvert styremedlem.

Styresammensetning for 2004

Formann Tommy Jakobsen Oslo
Nestformann Vidar Westergren Lillesand
Sekretær Øivind Johansen Rykene
Kasserer Carl Steinar Andersen Fevik
Materialforvalter Odd Hammerstrøm Halden
Styremedlem Fredrik Engh Fevik
Styremedlem Trond Johannessen Oslo

Høytidelig overrekkelse av NFF-klokka. Avtroppende formann Arne Johan Berg til høyre og påtroppende formannTommy Jakobsen til venstre.

Årsmøte 2004 ble avholdt på Daftö Ferie Center ved Strømstad.

Fra generalforsamlingen 2004

Fra festmiddagen etter generalforsamlingen.

 

Og her ser vi litt av det bugnende premiebordet som ble loddet ut under årsfesten, og som skaffet foreningen en god slump penger i kassa.

 
 

Til toppen av siden

Til  copyright siden

Vedlikeholdes  av Hans Petter Madsen [Sende kommentarer]

© Norsk Forlishistorisk Forening