../images/nullbit.gif (35 bytes) Norsk Forlishistorisk Forening

../images/nullbit.gif (35 bytes)
../images/nullbit.gif (35 bytes) Tilbake til:
[Om foreningen]

NFF tidende

../images/nullbit.gif (35 bytes)
../images/nullbit.gif (35 bytes) ../images/nullbit.gif (35 bytes)

 

 

 

 

Ansvarlig redaktør:
Hans Petter Madsen [Sende kommentarer]

Norsk Forlishistorisk Forenings medlemsmagasin

Foreningen utgir et lite informasjonsblad en gang i kvartalet. Bladet inneholder aktuelt nyhetsstoff fra foreningens arbeide, samt generelle nyheter innenfor maritim historieforskning, forlis og sjøskader.

Bladet inneholder forskjellige typer artikler om maritime emner. Her presenterer medlemmene sine arbeider, eller skriver artikler om forhold som opptar dem. Artiklene spenner vidt innefor alle maritime og historiske felt.

Bladet har en uhøytidelige form og er et godt forum for presentasjon av sine interessefelt. Vi trenger stadig nye artikkelforfattere, så bare ta kontakt med redaksjonen dersom du har noe stoff du kunne tenke deg å publisere.

 

Kunne din bedrift tenke seg å annonsere i NFF tidende?

For å finansiere bladet er det behov for annonsører. Skulle du være interessert i å plassere din annonse i bladet vårt, så vennligst ta kontakt med redaksjonen. 

 
 

Til toppen av siden

Til  Copyright siden

Vedlikeholdes  av Hans Petter Madsen [Sende kommentarer]

© Norsk Forlishistorisk Forening