../images/nullbit.gif (35 bytes) Norsk Forlishistorisk Forening

../images/nullbit.gif (35 bytes)
../images/nullbit.gif (35 bytes) Tilbake til:
[Medlemssøknad]

Takk for meldingen

../images/nullbit.gif (35 bytes)
../images/nullbit.gif (35 bytes) ../images/nullbit.gif (35 bytes)

Søknad om medlemsskap er mottatt

Så snart medlemsforespørselen er behandlet i styret vil du få tilsendt innbetalingsgiro for ditt medlemsskap. 

Når denne er betalt er ditt medlemsskap opprettet, og du vil få tilsendt NFF tidende i posten hver måned.