../images/nullbit.gif (35 bytes) Norsk Forlishistorisk Forening

../images/nullbit.gif (35 bytes)
../images/nullbit.gif (35 bytes) Tilbake til:
[Om foreningen]

Medlemskap

../images/nullbit.gif (35 bytes)
../images/nullbit.gif (35 bytes)

../images/nullbit.gif (35 bytes)


Dersom du heller ønsker å sende en søknad i posten kan du skrive ut denne

[Søknadsskjema]

 

Dersom du er interessert i maritim historie kan det være du vil ha nytte av å være medlem hos oss. Vi gjør oppmerksom på at selv om foreningens navn henspeiler på forlis, er det langt mer en dette området vi arbeider med.    
Som medlem vil du få tilsendt vårt månedsblad NFF tidende. Her vil det være generell informasjon om de aktiviteter som foregår i foreningens regi.
Du vil få invitasjon til seminarer, museums besøk, kurser, utflukter, etc. som arrangeres av foreningen. 
Dersom det er flere i familien som ønsker medlemskap kan det tegnes et normalt medlemskap, og familiemedlemskap for de øvrige innen samme husstand. Familiemedlemskap er likestilt vanlig medlemskap, men husstanden mottar kun et eksemplar av alle tilsendte skrivelser.
Firmamedlemskap gjelder for bedrifter, foreninger, dykkerklubber og andre grupperinger. Hver gruppering mottar 5 stk. av alle skrivelser. Medlemskapet gir adgang til generalforsamling, og diverse aktiviteter for 1 representant, hvis ikke annet avtales med styret.

Siden er under konstruksjon og nedenstående form fungerer foreløpig ikke. Velg derfor å skrive ut søknads skjemaet og send dette i posten i stedet.

Vennligst kryss av og svar på følgende spørsmål

Personlig medlem   Familiemedlem   Firma/foreningsmedlem  

Navn

Adresse

Post Nr.

Pst sted

Tlf. priv.

Tlf. arb.

Mobil

Fax

E-mail

Dersom du har spesiell interesse innenfor enkelte maritime felter, eller det er annen informasjons du ønsker å meddele oss, kan du bruke feltet under til dette.