../images/nullbit.gif (35 bytes) Norsk Forlishistorisk Forening

../images/nullbit.gif (35 bytes)
../images/nullbit.gif (35 bytes) Tilbake til:
[Om foreningen]

Marin historisk seminar Stockholm 2000

../images/nullbit.gif (35 bytes)
../images/nullbit.gif (35 bytes) ../images/nullbit.gif (35 bytes)

Seminaret, en ubetinget suksess

De som ikke ble med kan angre på det !

Dette ble et særdeles vellykket arrangement, og jeg vil med det samme benytte anledningen til å rette en stor takk til de to som stod for arrangementet, nemlig Morten Syse og Fredrik Engh, samt våre værter fra Sjøhistoriska museet i Stockholm.

På fredag kveld ble vi orientert om opplegget for helgen av Bert Westerberg, som er leder for marinarkeologi i Sverige, og ansatt ved Statens Sjøhistoriska Museet. Etter dette ble det en liten tur på byen med litt mat og drikke, for at alle skulle bli litt bedre kjent.

Lørdag morgen, klokken 9, stod vi spente og trippet utenfor dørene til Wasa museet. Vi ble så vist den store ære å få lov til å komme ombord på WASA, noe kun ekstremt få gis adgang til, da man etter hvert er blitt meget engstelig for fartøyets tilstand og slitasjen ved slike ombordstigninger. Vi så visst ut som en flokk unger på julekvelden, der vi med lykter, tom-mestokk og fotoapparater krøp rundt på alle fire og undersøkte bunn konstruksjon-ene på et ekte 1600-talls orlogs-fartøy.

Men alt morsomt tar fort slutt. Vi måtte forlate skipet igjen før de slapp inn de ordinære gjestene på museet. De fleste av oss hadde nok ønsket at omvisningen skulle ha vart noe lengre, men kl.10 gikk vi ærbødig ”i land” igjen, fullastet med inntrykk og adskillig filmruller ”fattigere”.

Vi ble så vist rundt i et praktfullt museum med Bert som guide. Lunch ble fortært i Dyktankhuset, som er et lite museum under oppbygging for historisk dykkerutstyr og dykkerteknikk.

Etter dette ble vi vist rundt på Kongens Livrustkammare, og vi endte til slutt opp med omvisning og senere middag ombord på statsisbryteren ST. ERIK. Kvelden ble avsluttet med hyggelig samvær i Dyktankhuset, hvor det ble åpnet bar med de fleste rettigheter i anledning vårt besøk.

På søndag ble det orientert om marinarkeologiens organisasjon, og oppbygging i Sverige, samt litt informasjon om forskjellige vrak i den svenske skjærgård. Det hele på Statens Sjøhistoriska museet. Etter en flott lunch her gikk vi på egenhånd omkring i museet, før vi avsluttet og dro hver til vårt.

Kontaktene vi knyttet i Sverige ser jeg på som meget viktige og de vil kunne gi oss nye muligheter og ny kunnskap i tiden som kommer.

akterdek.jpg (53681 bytes) Foreningen inntar Wasa skeppet
baugspryd2.jpg (49971 bytes) Fra baugen. Vi ser baugsprydet til venstre i bildet.
dassen.jpg (50862 bytes) Detalj fra baugen/galeonen. Firkanten til høyre er mannskapets toalett
Kanondek.jpg (57607 bytes) Fra batteridekket
kanonport.jpg (58956 bytes) En åpen kanonport fra innsiden. 
maaling.jpg (69542 bytes) Grove dimensjoner. Øivind Johansen fra Arendal måler opp essensielle detaljer i konstruksjonen.
nedredek.jpg (53230 bytes) Det var lavt under taket på mellomdekket. 
nffdek.jpg (52562 bytes) Desverre var det veldig mørkt i lokalene og dig.kameraer har som kjent ikke verdens beste blitz. Men her er deltagerne samlet på dekket av Wasa
 
 

Til toppen av siden

Til copyright siden

Vedlikeholdes  av Hans Petter Madsen [Sende kommentarer]

© Norsk Forlishistorisk Forening