Samson modellen
mål på rundholt

Av Trond Johannessen

 

 
 
Original målene fra tegning i Danske fot og tommer Hele lengde   Diameter Topper og nokker  
  fot tom tommer fot tom
Stor masten 57   16 6  
Fokkemasten 52 9 15 6  
Snau masten til dekket 38        
Gaffelen 21   7 2  
Baugsprydet utenfor stevnen 23        
Baugsprydet innenfor stevnen 12 9      
Baugsprydet totalt 35 9 16    
Klyverbommen 23   8    
Stor stangen 29 9 9,5 3 9
For stangen 29 9 9,5 3 9
Store bramstang 24 9 5,25 8 2
Forre bramstang (til bovenbramseil) 23 9 5,25 8  
Stor råen 41   10,25 4  
Fokke råen 37   9,25 5 8
Store merse råen 33   7,5 5 6
Forre merse råen 29 6 6,25 5  
Blinderåen 27   6 2 9
Store bram råen 22   4,25 3  
Forre bram råen 20   4 2 9
Store boven bram råen 13 9 3 1 9
forre boven bram råen 12 6 2,5 1 4
Store og forre leseils spir 18 6 1,25 3  
Under leseils råen 5   1,25   9
Boven leseils råen 10   2,5 1 8
Campagne masten samt flagspil tot lengde fra undersiden til topp 34     12  
Campagnemasten fra vantets stæd til flagspil 22   5,5    
Flagspillet lang (dvs.toppen av campagnemasten) 12   35    
Bommen til campagne seilet 14   3,5 1  
Gaffelen til campagne seilet 9 4 3   6
Papegøye bommen 16 6 6    
Bugt opp og ned     6    

 

Klikk for større Klikk for større  
Rundholtene for Leseilsfeste Kampagnemasten og flaggspillet  
Målene i metriske verdier Hele lengde Diameter Topper og nokker
  Meter Centimeter Meter
Stor masten 17,9 41,87 1,88
Fokkemasten 16,56 39,26 1,88
Snau masten til dekket 11,93 0 0
Gaffelen 6,59 18,32 0,63
Baugsprydet utenfor stevnen 7,22    
Baugsprydet innenfor stevnen 4    
Baugsprydet totalt 11,23 41,87  
Klyverbommen 7,22 20,94  
Stor stangen 9,34 24,86 1,18
For stangen 9,34 24,86 1,18
Store bramstang 7,77 13,74 2,56
Forre bramstang (til bovenbramseil) 7,46 13,74 2,51
Stor råen 12,87 26,82 1,26
Fokke råen 11,62 24,21 1,78
Store merse råen 10,36 19,63 1,73
Forre merse råen 9,26 16,36 1,57
Blinderåen 8,48 15,7 0,86
Store bram råen 6,91 11,12 0,94
Forre bram råen 6,28 10,47 0,86
Store boven bram råen 4,32 7,85 0,55
forre boven bram råen 3,93 6,54 0,42
Store og forre leseils spir 5,81 3,27 0,94
Under leseils råen 1,57 3,27 0,24
Boven leseils råen 3,14 6,54 0,52
Campagne masten samt flagspil tot lengde fra undersiden til topp 10,68   3,77
Campagnemasten fra vantets stæd til flagspil 6,91 14,39  
Flagspillet lang (dvs.toppen av campagnemasten) 3,77 91,6  
Bommen til campagne seilet 4,4 9,16 0,31
Gaffelen til campagne seilet 2,93 7,85 0,16
Papegøye bommen 5,18 15,7  
Bugt opp og ned   15,7  

 

Målene for modell i scala 31 i metriske verdier Hele lengde Diameter Topper og nokker
31 Centimeter Centimeter Centimeter
dummy 1,1 0,1 1,1
Stor masten 57,7 1,4 6,1
Fokkemasten 53,4 1,3 6,1
Snau masten til dekket 38,5    
Gaffelen 21,3 0,6 2
Baugsprydet utenfor stevnen 23,3    
Baugsprydet innenfor stevnen 12,9    
Baugsprydet totalt 36,2 1,4  
Klyverbommen 23,3 0,7  
Stor stangen 30,1 0,8 3,8
For stangen 30,1 0,8 3,8
Store bramstang 25,1 0,4 8,3
Forre bramstang (til bovenbramseil) 24,1 0,4 8,1
Stor råen 41,5 0,9 4,1
Fokke råen 37,5 0,8 5,7
Store merse råen 33,4 0,6 5,6
Forre merse råen 29,9 0,5 5,1
Blinderåen 27,3 0,5 2,8
Store bram råen 22,3 0,4 3
Forre bram råen 20,3 0,3 2,8
Store boven bram råen 13,9 0,3 1,8
forre boven bram råen 12,7 0,2 1,4
Store og forre leseils spir 18,7 0,1 3
Under leseils råen 5,1 0,1 0,8
Boven leseils råen 10,1 0,2 1,7
Campagne masten samt flagspil tot lengde fra undersiden til topp 34,4   12,2
Campagnemasten fra vantets stæd til flagspil 22,3 0,5  
Flagspillet lang (dvs.toppen av campagnemasten) 12,2 3  
Bommen til campagne seilet 14,2 0,3 1
Gaffelen til campagne seilet 9,5 0,3 0,5
Papegøye bommen 16,7 0,5  
Bugt opp og ned   0,5  

 

 

 
© Norsk Forlishistorisk Forening
Norsk Forlishistorisk Forening