Samson modellen

mål på tømmeret

Av Trond Johannessen

 

 
 
Mål tatt fra tegningene er merket  
Tallene fra Samsons målebrev er merket  
Kalkulerte mål har ingen merking  
Manglende mål er merket -
  Fot Tommer   Bare tommer Metriske mål i cm scala 31 Avrundet tall for modell
konverterings faktor       fot * 12 + tommene 2,615          

Skipets lengde i fot

                   
mellem stevnene øverste dekk -                  
Lang innen stevnene i øverste vannlinje 83     996 26 m 84 cm 84 cm
 

Skipets bredder

                   
Største bredde på ytterkanten av tømmeret 22 9   273 7,1 m 23 cm 23 cm
mitt mellem stevnene (middelspantet)   266   266 7 m 22,4 cm 22 cm
mellem forstevn og senter   266   266 7 m 22,4 cm 22 cm
mellem akterstevn og senter   262   262 6,9 m 22,1 cm 22 cm
 

Høyder underste dekk. (fra kjølen til mellem-dekket)

                   
Dybden i lasten fra bjelkens overkant til spunningen i kjølen 10 9   129 3,4 m 10,9 cm 11 cm
mitt mellem stevnene   123   123 3,2 m 10,4 cm 10 cm
mellem forstevnen og senter   121   121 3,2 m 10,2 cm 10 cm
mellem akterstevnen og senter   123   123 3,2 m 10,4 cm 10 cm
 

Høyder fra mellom til øvre dekk

                   
Høy mellom dekkene fra planke til planke 4 9   57 1,5 m 4,8 cm 5 cm
mitt mellem stevnene   56   56 1,5 m 4,7 cm 5 cm
mellem forstevnen og senter   57   57 1,5 m 4,8 cm 5 cm
mellem akterstevnen og senter   59   59 1,5 m 5 cm 5 cm
 

Kjølen

                   
Høy fra overkant av spunningen   15   15 39,2 cm 1,3 cm 1 cm
Tykk mittskips   11   11 28,8 cm 0,9 cm 1 cm
Tykk for                    
Tykk akter                    
 

Kalkulasjon på kjølens tykkelse/bredden på:

                   
Større skip 1,cm pr. 31,4cm av største utvendige bredde         22,7 cm 7,3 mm 7 mm
Mindre skip 1,1 cm pr. 31,4 cm bredde         25 cm 8,1 mm 8 mm
Kjølens høyde fra spunningen er på :                    
Store skip lik bredden         22,7 cm 7,3 mm 7 mm
Mindre skip 1 1/4 til 1 1/2 gang så stor         31,3 cm 10,1 mm 10 mm
stråkjølen er 7.8 cm tykk         7,8 cm 2,5 mm 3 mm
Kommentar: dette viser at Samson faktisk hadde overdimmensjonert inntømmer                    
 

Kjølsvinet

                   
Bredden er lik kjølens   11   11 28,8   9,3 mm 9 mm
Tykkelse (med nedhuggningen over spantene) 4/7 av kjølens tykkelse   8   8 20,9   6,7 mm 7 mm
Nedhuggningen over bunnstokkene(spantene) er 1/5 av tykkelsen   1,5   1,5 3,9   1,3 mm 1 mm
 

Spantene
(Middelspantets oppbygging)

                   
Sidehugning   8   8 20,9   6,7 mm 7 mm
Bunnstokken høy på kjølen, eller beholdent tre i hakket (Tykkelse opp og ned på kjølen)   10   10 26,2   8,4 mm 8 mm
Tykkelsen (ut og inn) i kimingen   8   8 20,9   6,7 mm 7 mm
Tykkelsen (ut og inn) Ved underste dekk   6,5   6,5 17   5,5 mm 5 mm
Tykkelsen (ut og inn) Ved råholtet   4   4 10,5   3,4 mm 3 mm
Tykkelsen (ut og inn)Ved reilingen   -                
 

Annet indtømmer

                   
Ransonholter og Hekkstøtter   8   8 20,9   6,7 mm 7 mm
Deksbjelker i speilen tykke (opp og ned)   11   11 28,8   9,3 mm 9 mm
Worperne tykke   8   8 20,9   6,7 mm 7 mm
Hekkbjelkene   8   8 20,9   6,7 mm 7 mm
Bjelkene under hyttedekket   4   4 10,5   3,4 mm 3 mm
 
Underste dekk                    
Dekks bjelkene høy   9   9 23,5   7,6 mm 8 mm
Dekks bjelkene bredde   10   10 26,2   8,4 mm 8 mm
Dekks bjelkene bøyning (Bukt)   4   4 10,5   3,4 mm 3 mm
Dekks knær sidehuggning   8   8 20,9   6,7 mm 7 mm
Vatterbordet høyde med nedfellingen   7   7 18,3   5,9 mm 6 mm
Vatterbordet Høyde med nedsvalingen   7   7 18,3   5,9 mm 6 mm
Vatterbordet nedsvales over dekksbjelkene   2   2 5,2   1,7 mm 2 mm
Livholtet tykkt   4   4 10,5   3,4 mm 3 mm
Livholtet nedsvales over dekksbjelkene   2   2 5,2   1,7 mm 2 mm
Dekks bånd (Under dekket og i baugen)   10   10 26,2   8,4 mm 8 mm
Skjærstokkene tykkelse (2 stk ekstra tykke dekksplank)   3   3 7,8   2,5 mm 3 mm
Skjærstokkene nedhakes over dekksbjelkene   1   1 2,6   0,8 mm 1 mm
2 kraveller mellom skjerstokkene og livholtet (i firkant)   3,5   3,5 9,2   3 mm 3 mm
Dekks ribber bredde   7   7 18,3   5,9 mm 6 mm
Dekks ribber tykk   2,5   2,5 6,5   2,1 mm 2 mm
2 kraveller mellom skjerstokkene og livholtet (i firkant)   3,5   3,5 9,2   3 mm 3 mm
Dekksplankene tykk   2   2 5,2   1,7 mm 2 mm
Dekksplankene bredde                    
 
Fisken rundt masten tykk   -                
Fisken nedsvales over dekksbjelkene   -                
Dekksstøtter (mittskips)   -                
Dekks vegger (innvendige støttevegger)   -                
 

Øverste dekk

                   
Dekks bjelkene høy   7   7 18,3   5,9 mm 6 mm
Dekks bjelkene bredde 8 til 9 tommer   9   9 23,5   7,6 mm 8 mm
Dekks bjelkene bøyning (Bukt)   8   8 20,9   6,7 mm 7 mm
Dekks knær sidehuggning   6,5   6,5 17   5,5 mm 5 mm
Vatterbordet tykt (høyde)   6   6 15,7   5,1 mm 5 mm
Vatterbordet tykt   6   6 15,7   5,1 mm 5 mm
Vatterbordet nedsvales over dekksbjelkene   2   2 5,2   1,7 mm 2 mm
Livholtet tykt   4   4 10,5   3,4 mm 3 mm
Livholtet nedsvales over dekksbjelkene   2   2 5,2   1,7 mm 2 mm
Skjærstokkene tykkelse (2 stk ekstra tykke dekksplank)   4,5   4,5 11,8   3,8 mm 4 mm
Skjærstokkene nedhakes over dekksbjelkene   1   1 2,6   0,8 mm 1 mm
2 kraveller mellom skjerstokkene og livholtet (i firkant)   3,5   3,5 9,2   3 mm 3 mm
Ribberne bredde   7   7 18,3   5,9 mm 6 mm
Ribberne tykk   3   3 7,8   2,5 mm 3 mm
Dekksplankene tykk   2,5   2,5 6,5   2,1 mm 2 mm
Dekks bånd (Under dekket og i baugen)                    
 
Fisken rundt masten tykk   -                
Fisken nedsvales over dekksbjelkene   -                
Dekksstøtter (mittskips)   -                
Dekks vegger (innvendige støttevegger)   -                
 
Kledningen
(Ytter huden nedenfra og opp)
                   
Fra kjølen til kimingen (flaket)   2,5   2,5 6,5   2,1 mm 2 mm
Fra kimingen til 1te barkholt fra 2,5 til 3 tommer   3                
En bordgang i kimingen       0 -   - mm - mm
(kimingsbordet) Nedsvales over spantene       0 -   - mm - mm
Huden fra kimingsbordet til første barkholt tykk   3   3 7,8   2,5 mm 3 mm
1 og 2 Barkholtet tykk (en eller flere bord)   4   4 10,5   3,4 mm 3 mm
Settgangen (utenbords)på barkholtet i underkant tykk   3   3 7,8   2,5 mm 3 mm
Bredgangen (huden fra skandekket eller råholtet til barkholtet tykk)   2,5   2,5 6,5 2,1 mm 2 mm  
Råholtet tykk   2,5   2,5 6,5   2,1 mm 2 mm
Skansedekket ( Skanddekket (på toppen av spantene)) tykk   2,5   2,5 6,5   2,1 mm 2 mm
 
INNER KLEDNINGEN (Garneringen bunn til topp)                    
Tallerkenbordet (sandbordet) samme som garneringen i bunnen   2   2 5,2   1,7 mm 2 mm
Garneringen mellom kimingsvægerene og kjølsvinet tykk   2   2 5,2   1,7 mm 2 mm
tykkelsen er lik huden under flaket (tredie plank fra kjølen )       0 -   - mm - mm
2 Kimingsveggene (mitterste gang) tykk   3   3 7,8   2,5 mm 3 mm
Kimingsveggene de andre to på hver side       0 -   - mm - mm
Kommentar: (De følgende omtales under dekks dim.)                    
Garneringen i siden       0 -   - mm - mm
2 Bjelkevægere til første deks bjelker tykk   4   4 10,5   3,4 mm 3 mm
Bjelkevægere hakes kant i kant   1   1 2,6   0,8 mm 1 mm
Settegangen innenbords på watterbordet   2,5   2,5 6,5   2,1 mm 2 mm
Bredgangen (øverste bordgang) tykk   2   2 5,2   1,7 mm 2 mm
2 Bjelkevægere til andet deks bjelker tykk   3   3 7,8   2,5 mm 3 mm
Bjelkevægere hakes kant i kant   1   1 2,6   0,8 mm 1 mm
Settegangen innenbords på watterbordet   2,5   2,5 6,5   2,1 mm 2 mm
 
 

 

 
© Norsk Forlishistorisk Forening
Norsk Forlishistorisk Forening