De Noer Falch av Yarmouth England
i Scala 1:48


Øivind Johansen´s Maritime sider

 
 

Litt historie:
Skipet som var ført av Samuel Wright, var i ballast og skulle til Drammen, forliste ved Engholmen utenfor Grimstad 18. oktober 1718.

"...om Naten da Vinden Sorank til S:- Saa de maatte dreye Skibet om igien for Vinden, som da var ganshe Stormendes, og med detsamme for liste deris foch, Hvorofver de imidlertid de satte Østerofver, maatte arbeyde, at faae end anden foch under Raae igien, Hvor til vel Toe timersl tid medgich, og som de saa Seiglede og arbeydede de med beste flid i haab at Prekevere Skibet fra vallen ind til Kloken 3 om Natten, Viste de ej af førend de u formodentlig var indkommen med Skibet under Landet imellem brand og braad, hvor Skibet støtte paa skæer og af Søen ble indkast paa det sted hvor det nu er beliggende, og sraxsens nedsanch, saa Skiperen tillige med folkede maatte Salvere sig paa end liden Holm, og til dend ende gaa der i Land af foche Raaen”.

Klikk for større bilde   Etter nøye gjennomgang av sjøforklaring og bergningsrapporter, samt god lokalkunnskap ble havet omsider fravristet sin hemmelighet. Den 12. oktober 1997 fant Morten Syse, Fredrik Engh og undertegnede vraket av skipet. Mye var det ikke igjen etter årenes herjinger, men lysten til å bygge en modell meldte seg snart.
Modellen er ingen tro kopi av skipet. Det var ikke mulig å oppdrive tegninger av De Noer Falch, men fra sjøfartsmuseet i Rotterdam fikk jeg tilsendt tegninger av et fløytskip fra den aktuelle perioden og ut fra disse tegningene, skapte jeg mitt eget skip.
Klikk for større bilde

Det kan se ut som om modellen er litt grov i dimensjonene, men dette har sammenheng med at tegningene er laget ut fra en eksisterende modell som de har ved museet. Dette er en 1700 tallsmodellModellen er scratchbuildt og er bygget med dobbelt lag hud av lind på spant av kryssfiner. Master og rær er av bøk. Dekksinnredning, naglebenker, pullere o.l. er av nøttetre. Falkene forut lagde jeg først en av i tre og så ble det lagd en støpeform. Ankrene er fra Mantua, men stokkene har jeg lagd selv. Likeledes er det ”kjøpekanoner”, men med hjemmesnekra rapperter.

De flotte hukkmennene fant jeg på Wasamuseet. De er av tinn og malt av meg. Blokker og jomfruer av standardstørrelse er kjøpt, men alle de som er spesielle i fasong og størrelse er laget av meg i nøttetre.

Modellen er 80 cm. lang fra roret til tuppen av baugsprydet. Den er 85 cm. høy og 16 cm. bred ved rekka ved middelspantet.

Klikk for større bilde
Klikk for større bilde Modellen er min første bygget fra scratch og en takk til Arne Johan (NFF) for god veiledning. Takk også til dykkerkompisene for vrakfunnet og til Morten for et utsøkt måltid servert i sjekta etter dykket. Hans Petter (NFF) har som alltid gjort en utsøkt jobb med transkribering av dokumentene som ble hentet ut fra Statsarkivet i Kristiansand.
   

 

 
© Norsk Forlishistorisk Forening
Norsk Forlishistorisk Forening