”Allart”
 
 

Orlogsbriggen ”Allart”
i Scala 1:48

169.jpg


Øivind Johansen´s Maritime sider

 
 

Litt historie:
”Allart” var en orlogsbrigg bygget etter Stibolts tegninger, og hun ble sjøsatt 6. juni 1807. Briggen ble bygget ved Bodenhofs Plass i København og målte 93,6 fot over stevnene. Beregnet mannskap var 94 mann og disse skulle operere hele 20 kanoner. Hun var utstyrt med 18 stk 18 pds kanoner Høiers system 1804 korte, 10 calibers lengde. Disse stod i rapperer med innfelte forhjul og slepende rekyl. Som jagere hadde hun 2 stk 6 punds kanoner av system 1692, disse var 21,5 caliber lange montert i rapperter med slepende rekyl. Disse ble benyttet både forut og akter. Etter sjøsettingen ble ”Allart” innlemmet i ”Den Norske Kyst-Defensjon”.

”Allart” ble tatt av englenderne under det store flåteranet i 1807 og ble satt inn i britisk tjeneste. Hun ble gjenerobret 10. august 1809 utenfor Fredriksværn av 6 rokanonsjalupper og 2 rokanonjoller. ”Allart” deltok i flere trefninger under napoleonskrigene. Som en følge av Kielerfreden ble hun lagt opp i Christiansand i februar 1814. Hun ble med fornyet utrustning overført til Fredriksværn senere på året. Her fikk hun oppdraget med å frakte den embarkerte prins Christian Frederik ut til den Danske orlogsbriggen ”Bornholm”. 12. november samme år ble hun på ny lagt opp i Christiansand og noen år senere ble hun overflyttet til Fredriksværn og solgt til handelsflåten.

Modellen er bygget etter originaltegningene i skala 1:48. Den er 125 cm. lang fra jagerbom til gaffel. Bredden ved nokkene på storerå er 42 cm. og høyden fra stråkjøl til stortopp er 86 cm. Bildene nedenfor viser forskjellige stadier i byggeprosessen. Den ferdige modellen står utstilt på Marinemuseet i Horten.

001.jpg

Slik begynner det. Først må selvfølgelig relevant tegningsmateriale hentes inn fra Rigsarkivet i København. Disse turene er uten unntak, meget hyggelige. Det lages kjølstykke og spant i kryssfiner. Dette settes sammen og limes på en byggeplate.


006.jpg

Huden blir lagt på spantene. Hudbordene lages av lind. Lind har ingen årringer og er et tett og godt treverk til modellbygging. Huden blir spikret og limt. Deretter blir spikrene trukket ut og erstattet med trenagler


009.jpg
Dekket blir laget på samme måte, men selvfølgelig med andre dimensjoner. Dekkene skal også legges i ”skift”, dvs. at plankene skal overlappe hverandre i et bestemt mønster
012.jpg

Vel,- ferdig med hud og dekk. Luker og innvendig maling er på plass. Nå er også dekket lakkert.


14.jpg

”Allart” hadde kobberhud. Det brukes tynt kobber kjøpt på rull. Platene blir klippet i skala og lagt etter et bestemt mønster.


027.jpg

Ja,- nå begynner tingene å ta form. Skroget er malt og jeg har begynt på gallionen.


   
036.jpg

”Allart” er bygget i skala 1:48, etter Konstruktøren, Stibolt sine originaltegninger. Mer av inventaret er også kommet på plass.


045.jpg

Baugspryd og undermaster er reist. Disse ble laget før skroget ble kledd. Dette for å tilpasse innfestingen i kjølen.


067.jpg

Gallionspynten er ferdig og stående rigg er reist. ”Allart” hadde både klyverbom og jagerbom, så det blir mye rigg forut.


078.jpg

”Allart” var utstyrt med tilsammen 20 kanoner. !8 av dem var av høyers system L/10 M/1804. Disse var 18 pundere. Det er den som er avbildet her. De to jagerene som ble brukt akter var 6 pundere modell L/21,5 system 1692. Kanonene ble dreiet og støpt av Trond Johannessen www.arkeliet.no .


082.jpg

Som forrige bildet viser, ble rappertene laget i en jigg og det blir fryketelig mange deler av så mange kanoner.


090.jpg

Skipsbåtene er bygget med hud lagt på spant. Det er brukt nøttetre i huden for å få den fine gløden når de blir lakkert. Årene er laget med bøk i skaftet og innfelte åreblader av lind. Rekkene er laget av lind og malt.


100.jpg

Ja, nå er det skjedd mye. Kanoner er på plass og mye av riggen er der. Det er nå litt over et år siden ”første spadetak”. Jeg er så heldig at jeg veldig ofte har anledning til å bruke hele dager på verkstedet. Og på en 12-15 timers dag, får man jo gjort litt.


112.jpg

Stående rigg er som sagt på plass og den løpende er godt i gang.


122.jpg

Rigg og rær. Det er mye rigg på en seilskute og det er mange løse tråder som skal ha sin faste plass. Her ser vi mers, leseilsbommer og hanefot.


129.jpg

Dekket sett aktenfra. Skipsbåten er på plass, pumpene er satt ned og alle kanonene er broget og taljet opp.


 
134.jpg132.jpg

Skipsbåten med sitt utstyr, den er ca 13 cm lang. På neste bilde har jeg lagt på ekstra stang, to rær og en fisk.


137.jpg

Baugen med anker og kranbjelke. Modellen har til sammen fire ankere.


141.jpg

Akterskytset er på plass. Roret er satt på og davitene til hekkjolla er montert. På dette tidspunkt er også gaffelen på plass og rigget.


   
142.jpg
Bommen er montert og rigget.
145.jpg

Nå er mesteparten av riggen på plass, det mangler skjøter og braser på storerå og fokkerå, det er for å lette tilgangen når finkenettene skal lages. Alt dekksinventar er nå på plass.


155.jpg

Alle hengekøyene ble laget av seilduk. Det er viktig at skalaen er riktig slik at de passer ned i nettet og fyller riktig. Køyene ble foldet og omsurret.


159.jpg

Støttene og nettet er på plass. Finkenettet er laget av tyll. Det er viktig at tyllet blir skåret i helt rette linjer ellers blir alt seende skjevt ut. For å ikke ødelegge toppfestene må hver enkelt tråd kuttes. Nettet blir lagt ned i støttene og surret til topprepet med sytråd. Så blir køyene lagt i nettet.


164.jpg
Egentlig skulle finkenettet med køyene vært dekket av sort seilduk, men etter alt arbeidet med tyll og duk, lot jeg det stå åpent.
 

 

166.jpg. 167.jpg

Ja, så var nok en lang vei kommet til endes. Det er like rart hver gang en modell er ferdig. Det er en lang prosess å bygge en seilskutemodell og den prosessen, starter jo som alt annet med en ide. En slik modell blir en del av livet ditt i en lang periode, og den dagen man bærer den ut av verkstedet og ned trappen...ja den dagen venner jeg meg aldri til.

168.jpg.169.jpg

 

 

 
© Norsk Forlishistorisk Forening
Norsk Forlishistorisk Forening