Tilbake til:
Øivind Johansen´s
Maritime sider


Samson modellen
i Scala 1:31

Av Øivind Johansen
 
Her ligger en samling av materiellet som ble skaffet tilveie for å kunne rekonstruere "Samson" riktig.

Fakta:
Reder: Daniel Isaachsen
Kaptein: Niels Brønlund Randulff
konstruktør: Fabrikkmester og Commandeur Capitain Henrich Gerner
Skibs bygmæster: Thomas Natvig og Mester Svend Andreas Aanensen

Du kan lese historien om Samson her.

 

Samson kan vel godt kalles "Gunnleggeren av NFF". Funnet av vraket satte i gang en gjenforening av gamle dykkervenner og disse bestemte seg for å danne en forening som i dag er blitt stor og bærekraftig.
Det er en gammel drøm som nå blir satt ut i livet. Å bygge en modell av Samson er ikke noen lett oppgave. I denne foreningen sitter det ekspertise på dette skipet som er av en annen verden. Dette er jo helt klart en fordel når man støter på problemer, men også en voldsom barriere når ens arbeide skal bedømmes.
Med Samson var begynnelsen lett. Det fantes gode tegninger og gode beskrivelser og den før nevnte ekspertise, stilte velvillig opp til belæring om hvordan Samson var.
Skroget er bygget på spant av kryssfiner og kledt med bord av lind. Lind er et godt treverk å bruke til modellbygging for det er tett i årringene slik at man får en jevn overflate uten avskygninger. Det er mykt å bearbeide og lett å bøye.

 

Tegning av Forklaring
Middelspant et middelspant med på skrevne detalje navn. noe som er helt vesentlig for å kunne skjønne beskrivelsene i Constructionscommissionen protokoll hvor alle mål på Samson er oppgitt.
   
Grunnritz Kommer snart
Plantetegning Kommer snart
Seiltegning Kommer snart
Spanteritz Kommer snart
  Supplerende tegning av Henrik Gerner for å se detaljer av hvordan han har løst tingene på andre skip. Tegningene til Samson var ikke så detaljerte at dette kom fram
En galleonsfigur fra en av Henriks Gernesrs konstruksjoner, kranbjelke etc. Samson`s tegninger manglet disse detaljene, så med en slik tegnning kan man sinn ut hvordan Gerner gjorde det. Gerner var en fryktlig strukturert mann, alt han gjorde var veloverveid og basert på virkelige erfaringer i skipskonstruksjonen. Han var en av de som begynte med modulbasert konstruksjon.
Flere kranbjelker og galleoner fra bombarder huggertene som var av samme størrelse som Samson.
sidetegning av kanonplasseringen gjennom skipssiden. Det denne tegningen skal brukes til er selve bjelke og dekksoppbyggingen. Samson hadde ikke kanonporter (som kunne åpnes og lukkes), da alle de 12 6 pundige kanonene skulle stå på øverste dekk.
Kanonrapert av "nye ritz" slik den skulle være på Samson`s tid. Tegnet av Henrik Gerner.
Bilder fra verftet  
Klikk på bildet for større verjon Den spede begynnelse. Her er det som en gang skal bli en modell av Samson. Det er lager kjølstykke og spanter av kryssfiner.
Klikk på bildet for større verjon Forut og akterut blir det blokket ut til hel ved av furu. dette for å få bedre feste i baug og akterende. Dekket er lagt grovt.
   

Vedlikeholdes av Trond Johannessen © Norsk Forlishistorisk Forening