Samson faktaside for modellen
i Scala 1:31

 

 
 

Her ligger en samling av materiellet som ble skaffet tilveie for å kunne rekonstruere "Samson" riktig.
Se bilder av arbeidet med modellen.

Se også de andre oppdaterte sidene om Samson på: http://model.ships.googlepages.com/

Fakta:
Reder: Daniel Isaachsen
Kaptein: Niels Brønlund Randulff
Fabrikkmester og Commandeur Capitain Henrich Gerner konstruktør: Fabrikkmester og Commandeur Capitain Henrich Gerner
Skibs bygmæster: Thomas Natvig og Mester Svend Andreas Aanensen

Du kan lese historien om Samson her.

 

Samson kan vel godt kalles "Gunnleggeren av NFF". Funnet av vraket satte i gang en gjenforening av gamle dykkervenner og disse bestemte seg for å danne en forening som i dag er blitt stor og bærekraftig.
Det er en gammel drøm som nå blir satt ut i livet. Å bygge en modell av Samson er ikke noen lett oppgave. I denne foreningen sitter det ekspertise på dette skipet som er av en annen verden. Dette er jo helt klart en fordel når man støter på problemer, men også en voldsom barriere når ens arbeide skal bedømmes.
Med Samson var begynnelsen lett. Det fantes gode tegninger og gode beskrivelser og den før nevnte ekspertise, stilte velvillig opp til belæring om hvordan Samson var.
Skroget er bygget på spant av kryssfiner og kledt med bord av lind. Lind er et godt treverk å bruke til modellbygging for den har tette årringer slik at man får en jevn overflate uten avskygninger. Det er mykt å bearbeide og lett å bøye.

 

Tegning Forklaring
Middelspant Et middelspant med påskrevne detaljenavn. noe som er helt vesentlig for å kunne skjønne beskrivelsene i Constructionscommissionens protokoll hvor alle mål på Samson er oppgitt.


Konstruksjonstegningene til Samson

Disse tegningene er store selv om de er reduserte i størrelse med ca 50% og komprimerte. Dette betyr at ikke alle detaljer er kommet like godt med. Hvis du trenger tegninger så ta kontakt, for å få kopi i 1:1 størrelse.

samson_grunnritz Høyre klikk og velg "lagre mål som" for å overføre til egen maskin  

Grunntegningen med hoved dimmensjonene og utregning av lester

OBS. Tegningen er i 1841x651 og 209 329 kb, så det er ikke alle som ser hele på
samson_grunnritz_50.jpg

durksnidt_50 Høyre klikk og velg "lagre mål som" for å overføre til egen maskin  

Snitt i plan og profil med oppsats på bratspillet.

OBS. Tegningen er i 1983x674 og 206 822 kb, så det er ikke alle som ser hele på skjermen.
samson_durksnidt_50.jpg

samson_seyltegning Høyre klikk og velg "lagre mål som" for å overføre til egen maskin  
Seiltegning med dimmensjonene på seil og rundholtene

OBS. Tegningen er i 1491x1044 og 243 035 kb, så det er ikke alle som ser hele på skjermen.
samson_seyltegning_66.jpg

samson_middelspant Høyre klikk og velg "lagre mål som" for å overføre til egen maskin  
Middelspantet med dimmensjonene på tømmeret

OBS. Tegningen er i 1286x758 og 192 578 kb, så det er ikke alle som ser hele på skjermen.
samson_middelspant_66.jpg
samson_dim_.htm Alle dimensjonene på Samsons tømmer, med nedskalerte mål i scala 1:31.
samson_dim_rundholt.htm Alle dimensjonene på Samsons master og rær, med nedskalerte mål i scala 1:31 .
Supplerende tegning av Henrik Gerners hånd, for å se detaljer av hvordan han har løst tingene på andre skip. Tegningene til Samson var ikke så detaljerte at dette kom fram
En galleonsfigur fra en av Henriks Gernesrs konstruksjoner, kranbjelke etc. Samson`s tegninger manglet disse detaljene, så med en slik tegnning kan man sinn ut hvordan Gerner gjorde det. Gerner var en fryktlig strukturert mann, alt han gjorde var veloverveid og basert på virkelige erfaringer i skipskonstruksjonen. Han var en av de som begynte med modulbasert konstruksjon.
Flere kranbjelker og galleoner fra bombarder huggertene som var av samme størrelse som Samson.
Bilder fra Chapman som viser hvordan rekkverket mellom galleonen og kranbjelken ser ut i perspektiv
 
Sidetegning av kanonplasseringen gjennom skipssiden. Det denne tegningen skal brukes til er selve bjelke og dekksoppbyggingen. Samson hadde ikke kanonporter (som kunne åpnes og lukkes), da alle de 12 6 pundige kanonene skulle stå på øverste dekk.
Kanonrapert av "nye ritz" slik den skulle være på Samson`s tid. Tegnet av Henrik Gerner.
Styrbord anker Babor anker, Klikk for større bilde Tegning av ankrene som ble funnet på forlisstedet.
   
Klikk for større bilde Nedskalert tegning av kanonen. Svingbass fra Carron.
Klikk for større bilde Det skulle være 12 stykker 6 punds kanoner på Samson. Det er ingen som vet hvilken type 6 pundere som skulle være på skipet, i og med at de aldri ble montert. Kanonene lå i forvaring på Holmen i København i tilfelle krig. Rappertene derimot var laget i Norge og befant seg i Kaptein Randulfs sjøbod i Kristiansands havn ved han død. Vi har valgt å bruke System 1692 litra L, fordi disse var av den mest vanlige typen.

Bilder fra verftet

Bilder av arbeidet etter som det skrider frem.
 
© Norsk Forlishistorisk Forening
Norsk Forlishistorisk Forening