../images/nullbit.gif (35 bytes) Norsk Forlishistorisk Forening

../images/nullbit.gif (35 bytes)
../images/nullbit.gif (35 bytes) Tilbake til:
[Maritime modeller]

Modeller av maritime
gjenstander og lignende

Av Arne Johan Berg

../images/nullbit.gif (35 bytes)
../images/nullbit.gif (35 bytes) ../images/nullbit.gif (35 bytes)

Det er ikke bare skip man kan lage modeller av. Det kan være langt mer utfordrende å lage en modell bare av en del av skipet. 

Utsnitt av skip

Noen av de fineste modeller er ofte lagd i stor skala og kan framstille en del av et kanondekk eller andre deler av skipet. Det som er felles for slike modeller er at de i alle detaljer er lik et stort skip. Her nytter det ikke å ta snarveier. Det er like viktig å vise hvordan originalen var satt sammen som å få et visuelt pent stykke arbeid.

Kanoner

En annen gjenstand det kan være moro å lage modell av er kanoner, scala 1:10 gir en riktig stor og fin modell. Det krever imidlertid en metall dreiebenk samt gode kunnskaper om dreiing i metall. Det man kan legge mye arbeid i her er rapperten eller affutasjen.

Dersom man velger å lage en slik modell vil jeg på det sterkeste advare mot å gjøre disse i avfyrbar stand! Det er forbundet med stor fare å skyte med en slik modell dersom man ikke innehar store kunnskaper om metallurgi og sprengstoff. Dersom det har oppstått feil i kanonen når den ble lagd, så risikerer man at den eksploderer. Det samme gjelder dersom man bruker feil type krutt.

Diorama

Et diorama kan også være en mulighet til å gi deg en utfordring. Dersom man velger seg en litt dramatisk hendelse så kan man få seg en virkelig flott modell. Man bør velge seg en litt liten scala, 1:250 eller 1:500 kan være greit men det vil være avhengig hvilken type situasjon man ønsker å framstille og hvor stor plass man har til rådighet. Husk at modellen skal stilles fram så man bør ikke lage den større enn at det ferdige diorama kan få en fremtredende plass i hjemmet. Utgangspunktet må være at man har tenkt nøye igjennom disse tingene før man starter arbeidet. Du kan fort risikere å ende opp med en gjenstand du ikke har plass til. Dette kan du også risikere med andre modeller dersom du ikke tenker deg om før byggingen tar til. Beregn altid størrelsen på modellen og se om du har plass til den før du begynner å bygge.

Dersom noen har fått lyst til å begynne med modell bygging vil jeg ønske lykke til på ferden. Her er det mulighet for å skaffe seg en flott og rimelig hobby som vil gi deg mye kunnskap både om skip, skipsfart og sannsynligvis maritim historie.

 
 

 

Til  Copyright siden

Vedlikeholdes  av  Arne Johan Berg

© Norsk Forlishistorisk Forening