Modelltyper

Av Arne Johan Berg

 

 
 

Når man har bestemt seg for å bygge en modell må man også ta stilling til hvilken type modell man ønsker å bygge. Jeg holder byggesett utenfor da typen her er gitt av produsenten.

Skal man lage en kloss modell, spantet modell eller muligens en navy board modell? Det siste er helt klart for den meget erfarne og kunnskapsrike modell bygger.

Kloss modell

En kloss modell er som navnet tilsier lagd av en kloss. Her har man tatt utgangspunkt i vannlinje risset, skåret til "flak" og limt disse sammen slik at man har fått et "trappe trinn" formet skrog. Så høvler man bort "trinnene" slik at man får et glatt skrog. Jeg vil anbefale at man bruker et teslag som heter abachi til denne typen modeller. Det er svært lett å arbeide med da det er mykt og lett. Modeller bygd av abachi trenger ikke å hules ut da egenvekten er lav. Slike modeller får en glatt overflate og egner seg best til nyere skipstyper med stålskrog. De fleste rederi modeller er bygd på denne måten.

Halv modell

Halv modellen er svært lik en klossmodell, men er som navnet tilsier delt langs senter linjen mellom baugen og hekken. Disse modellene blir satt på plate og henges som oftest på veggen som et bilde. De kan også monteres på et speil, noe som gir inntrykk av en hel modell.

Modellene bygges som regel uten master, men dersom modellen ikke er for stor og det er en modell uten skværseil, er det ingenting i veien for at riggen monteres.

Alle skipstyper kan bygges som halvmodeller, men modeller av litt mindre skip gir som regel de fineste resultatene.

Spantet modell

En spante bygd modell er som navnet sier bygd på spant. Spanterisset på tegningen er greit å forholde seg til og plasseringen på kjølen finner vi både på vannlinje risset og snitt tegningen. Det er viktig å velge et stabilt materiale til spantene da man er avhengig av at disse ikke "slår" seg i løpet av byggingen. Det er også svært viktig at spantenes plassering blir riktig på kjølen samt at kjølstykket er rett. Noen modell byggere velger å fylle rommet mellom spantene med lett materiale, balsa eller abachi. Modellen blir på denne måten svært stabil, men det finnes også andre måter å få en modell stabil på. Det er viktig at man har bygd noen byggesett fra forskjellige leverandører før man bygger en modell helt fra bunnen av. Da vil man ha erfaring fra flere varianter av løsninger slik at man selv har et godt grunnlag for å velge hvilke tekniker man vil bruke på sin modell.

Denne byggemåten passer best til bygging av treskip. Strukturen med planker vil altid synes, noe som også vil være riktig i forhold til originalen. Skal man bygge en seilskute med jern eller stål skrog kan man også benytte denne metoden, men for å få den rette finishen legger man tynne kobber eller messingplater utenpå plankingen.

Navy board modell

Dette er en virkelig utfordring og krever en svært erfaren modell bygger. I tillegg må man ha inngående kjennskap til hvorledes et virkelig skip var bygd. Her skal modellen bygges slik som originalen ble bygd. Spantene skal settes sammen slik de ble på verftet osv. Dessuten så skal det være garnering på innsiden av spantene og den utvendige kledningen skal være lagt slik den var på et stort skip. Her kan man ikke bruke verken formtre eller sparkel. Alle deler må passe helt nøyaktig sammen. Som om ikke dette var nok, så er det bare den ene siden av modellen som skal kles, den andre siden skal være åpen inn til spantene slik at det syns hvordan disse er satt sammen og slik at man kan se innredningen under dekk. På samme måten er det bare den ene halvparten av dekket som skal belegges med dekksplanker. På den andre siden er det dekksbjelkene som skal synes.

Riggen er imidlertid enkel da denne som regel er utelatt eller at det bare er undermastene og baugspryd som er satt inn.

Det er spesielt eldre krigsskip som det er bygd slike modeller av, men har man kunnskapen er det ingen ting i veien for også å bygge andre modeller på denne måten.

 
 
 
© Norsk Forlishistorisk Forening
Norsk Forlishistorisk Forening