Norsk Forlishistorisk Forening Lage rappert side 2
img_0910.jpg Merking av boltlengdene
img_0911.jpg Sliping av kilebolten for å fjærne gjengene img_0913.jpg Tilbøying av kilebolten steg 1
img_0914.jpg Tilbøying av kilebolten steg 2 img_0912.jpg Tilsvarende for å lage tappdekselhengslet
img_0916.jpg Boltene klare til montering boring_3_.jpg Boring av hull til tappdekselboltene
img_0917.jpg Merker av hvor det skal bores ned for enden av hengselstangen. 1181835_img.jpg Merking for nedfellingen av kilebolten, slik at den ikke roterer
1181836_img.jpg Kilebolten ferdig nedfelt. 1181842_img.jpg 1181842_img
1181861_img.jpg En metode å lage beslagene på 1181860_img.jpg 1181860_img
1181862_img.jpg 1181862_img  
1181853_img.jpg 1181853_img 1181854_img.jpg Luntestikker til hjulene
1181852_img.jpg Sjekker lengden som luntestikken skal ha.
 
tappdeksel_1.jpg tappdeksel_1 tappdeksel_2.jpg tappdeksel_2
tappdeksel_3.jpg tappdeksel_3 tappdeksel_4.jpg tappdeksel_4
tappdeksel_5.jpg tappdeksel_5 tappdeksel_6.jpg tappdeksel_6
tappdeksel_7.jpg tappdeksel_7 tappdeksel_8.jpg tappdeksel_8
1181857_img.jpg Nesten ferdig! mangler bare noen montering av beslag.  

Forrige side
side 1 side 2  
Tilbake til praktisk kanon siden