Norsk Forlishistorisk Forening
Bilder fra arbeide med å lage en rappert

Disse bildene er ikke ment som noen riktig eller eneste måte å lage kanonafutasje på, men er bare som en mulig løsning. Fotoene er fra den rappert jeg laget sist. Det er også noen bilder fra originale rapperter som viser hvordan ting ble løst på slutten av 1700 tallet. Det kan være at noen av disse kan være til hjelp under produksjon av lignende løsninger. Det gjelder vel egentlig å gjøre det så enkelt som mulig, Alle detaljene er ikke nødvendig på en liten modell, men flott hvis en har tid og mulighet. Skulle du ha noen spørsmål angående slikt arbeid, eller trenger tegninger så send meg en mail. Trond Johannessen

Det kommer kanskje noe mer forklarende tekst her senere. Noen bilder trenger og bedre navn

Bilder av original rapperter. Det er disse man prøver å komme i nærheten av. mhrapptrans.jpg Rappert som finnes på marinemuseet i Horten
video015.jpg Merk hvordan vangene er montert p skr opp mot tappene video012.jpg Rappert som finnes på Tøyhusmuseet i København
video014.jpg Detalje bilde av tappdekselet p en rappert som finnes på Tøyhusmuseet i København video013.jpg Detalje bilde av hjulaksel og luntestikke p en rappert som finnes på Tøyhusmuseet i København
Når en stiller opp på denne måten får man forskjellen mellom for og bak, som gir bredden på konusen som hjulaksene skal settes på. i tillegg må man ta hensyn til at vangene skal stå på skrå, dette kan gjøres etter øyemål når alt settes på en plan overflate. Det kan være en ide å skrå kutte undersiden av vangene på forhånd.
forberedelse_1_oppsett.jpg Oppsett forberedelse_2_ovenfra.jpg Oppsett ovenfra Regelen her er at vangene skal ligge så nerme kanonrøret som mulig, og følge konusen på kanonen slik at vangene er paralelle med hver side av kanonen.
forberedelse_3_bakfra.jpg Oppsett bakfra forberedelse_4_forfra.jpg Oppsett forfra Her kan en måle seg til den egentlige størrelsen og konusen på brystet. Brystet er en av de vanskligste tilpassningene, og er ganske vesentlig for hvordan resultatet blir.
Oppmerking av vangene for tapper og hjulaksler. Det vesentlige her er å finne ut hvor bred rapperten blir ved tappene og i bakkant. merking_5_aksel_lengde.jpg Merking av aksellengden som skal stikke ut p hver side. Pass p at det blir likt og nok lengde p begge sider. e.
merking_1.jpg Merk også hjulaksene med hvilken side som skal opp og fram, da er det enklere å teste uthuggingen sener merking_2.jpg Ved sette en kile i mellom vangene i bakkant kan en justere bredden, slik at den blir lik forskjellen mellom foran og bak på vangene.
merking_3_for_aksel.jpg Merking av foraksel Det som er viktig her er at når akselen er montert så SKAL hjulet være innefor forkanten av vangene. Dette er for at hjulene ikke skal kunne bli skadet når kanonen støter mot f.eks. skutesiden. merking_4_bak_aksel.jpgMerking av bakaksel
uthugging_1_hjulaksel.jpg Uthugging til hjulaksel På denne måten kan en kutte begge vangene i ett og få de så rette som mulig. Det er faktisk ganske vansklig å få alle de fire aksel punktene så like at alle fire hjulene står på bakken samtidig. Godt råd her er å ikke ta full dybde med en gang, og prøve ofte. merking_6_tapp_leie.jpg Merking av tappleie, pass p at kanonen ligger p rett sted. Det vil si at bakkanten p kanonen er rett innen for der hvor vangene slutter
   
boring_1_oppsett_brystbolt.jpg Oppsett for boring til bolt for festet av brystet gjøres etter at brystet er montert i mellom vangene. Brystet skal egentlig felles inn i vangene med den halve tykkelsen av vangen. Dette er ikke nødvendig annet enn på full skala modeller. boring_2_brystbolt.jpg Boring av hull til brystbolten
ferdig_montert_bryst.jpg Brystet ferdig montert Metode for å gjøre akselen rund Merk av senter på akselen og bruk en passer eller selve hjulet for å merke av sirkelen som skal være igjenn. Merk også med en vinkel rundt hele akselen der hvor hjulet skal stoppe i mot.
hjulaksel_1_utsaging.jpg Utsaging av den runde delen p hjulakselen hjulaksel_2_file_8_kant.jpg Filing av hjulaksel til 8 kant. Når åttekanten er rett og alle flater er like brede, så files hjørnene av slik at det blir en 16 kantet aksel.
hjulaksel_3_avrunding.jpg Avrunding av hjulakselen med grovt sandpapir hjulaksel_4_test.jpg Pass p test ofte, slik at du ikke fr for skranglete hjul
hjulaksel_5_anlegg.jpg Avretting av anlegg for hjulet p akselen ferdig_montert_bakaksel.jpg Ferdig montert bakaksel
uthugging_2_tappleie.jpg Uthugging av tappleie Det lønner seg å gjøre dette etter at hjulene og brystet er på plass, da det er letter å sjekke om kanonene passer i utsparingen. Regelen her er at tappene skal felles 3/4 av diameteren ned i treverket. uthugging_3_tappleie.jpg Uthugging av tappleie
uthugging_4_tappleie.jpg P grunn av at kanonen er utstyrt med tappskiver, som sitter vinkelrett p, s m det tas av litt ekstra p innsiden foran. hjulaksel_6_ferdig.jpgHjulakselen ferdig
 
Tilbake til praktisk kanon siden
side 1 side 2  
Neste side