Maritime modeller

av navn/link

 
 

Maritime gjenstander har i de siste årene blitt populære samlings objekter. Det finnes et utall av gjenstander som er verd å samle på, men det optimale må være en godt bygd modell skute. Dessverre er det ikke så mye å få tak i og mye av det som finnes i antikvariater eller på auksjoner er av en heller dårlig kvalitet. Tidens tann har ofte gjort sitt, og det er mange ganger rene fantasifoster man finner. Dersom man finner en brukt modell man synes er fin, vil det mange ganger koste like mye å få denne restaurert på en skikkelig måte, som å få bygd en helt ny modell. For den som er ute etter en modell av et spesielt skip vil det nesten være umulig å finne noe ferdig bygd. Løsningen da må bli å få bygd en modell og da bør man velge en profesjonell modell bygger.

Det finnes selvfølgelig mange svært dyktige modell byggere, men som oftest er ikke disse interessert i å bygge på oppdrag. Unntakene finnes selvfølgelig men det kan være vanskelig å finne disse, dessuten er det ikke sikkert at de har kunnskapen som skal til for å bygge akkurat din modell. De fleste som bygger modeller, bygger skip som ble bygd på 1850 tallet og oppover. Dette fører til at dersom man ønsker seg en modell fra 1600 tallet kan det vise seg vanskelig å få tak i en slik.

En profesjonell modell bygger vil kjenne sine begrensninger og dersom han kan bygge modellen du ønsker, vil du være garantert et godt resultat. Dessuten vil du ha muligheten til å reklamere dersom du ikke er fornøyd. Det behøver ikke være dyrere å få en profesjonell til å bygge for deg. Som regel vil en profesjonell bruke langt færre timer enn en som bygger på hobby basis og byggetiden vil være langt kortere da man ikke bare bruker ledige stunder til modell bygging men har det som yrke.

Generelt om modellbygging   Litt informasjon om modellbygging, og hvordan komme i gang med en ny og interessant hobby
Typer av skipsmodeller  Om de forskjellige former for skipsmodeller, og hvordan disse er bygget opp
Modeller av maritime gjenstander ol. Litt om andre alternativer enn skipsmodeller
Modell av en baklader kanon Kanon fra et skip som forliste på 1500 tallet utenfor Anholt i Danmark
Samson modell Om byggingen av modellen i scala 1:32
Kirkeskipsmodeller i Aust-Agder En kort presentasjon av et forskningsprosjekt som er støttet med kulturmidler fra Aust-Agder
Restaurering av kirkeskipsmodell i Flostad kirke NFF er godkjent av Riksantikvaren for restaurering av en av Aust-Agders eldste kirkeskipsmodeller. Her vil nyheter og informasjon om prosjektet bli lagt ut.
 
 
© Norsk Forlishistorisk Forening
Norsk Forlishistorisk Forening