../images/nullbit.gif (35 bytes) Norsk Forlishistorisk Forening

../images/nullbit.gif (35 bytes)
../images/nullbit.gif (35 bytes) Tilbake til:
[Maritime modeller]

Flosta kirkes modellskip

../images/nullbit.gif (35 bytes)
../images/nullbit.gif (35 bytes) ../images/nullbit.gif (35 bytes)

(Fra en artikkel i NFF-tidende)

Andreyken

Restaureringen av kirkeskipet i Flosta kirke er endelig startet.

Av Arne Johan Berg


Vi vet ikke sikkert når modellen er bygget, men på babord side og akterspeilet finnes det en tekst som sier noe om alderen:

 Peiter Hofmand Wirchmandsen: som kom ind i Narested: den =22. februari: med Andreyeken   1711

Ved en tilstelning i kirken, der Øivind Johansen (NFF) holdt sitt kirkeskip-foredrag, ble modellen tatt ned fra hvelvingen. De frammøtte fikk en unik anledning til å studere dette kultur- klenodie på nært hold, noe som gav mang en aha opplevelse for de frammøtte. Lokal pressen dekket begivenheten og vi fikk også besøk fra Sørnytt (NRK), som laget en del av en reportasje som skal sendes i Norge Rundt. Ut over høsten vil vi få ytterligere besøk av TV teamet for å få lagd en mer utfyllende reportasje mens vi arbeider med restaureringen.

Det første som skal gjøres er å avfotografere modellen i minste detalj. Dette arbeidet skal utføres av Jørn Arne Pettersen, Arendal.(NFF) Det neste som står på planen er å få målt opp skroget og riggen, slik at vi sitter igjen med et komplett sett med konstruksjons tegninger.

Riksantikvaren har tilkjennegitt at dette er det arbeide som er det viktigste og mest verdifulle ved hele prosjektet.

Samtidig som dette arbeidet pågår må vi skaffe oss kunnskap om hvordan vi på en mest mulig skånsom måte kan få rengjort modellen. Det viser seg at malingen er i svært god stand, men modellen er nærmest helt grå av støv som sitter svært godt fast.

Under denne side vil vi legge ut informasjon
om restaureringen og dens framdrift

Riggdetaljer Riggen og detaljer omkring denne
Skrogdetaljer Om skroget og problemene med det sprukne kloss-skroget.
   
   

 

 
 

Til  Copyright siden

Vedlikeholdes  av  Arne Johan Berg

© Norsk Forlishistorisk Forening