../images/nullbit.gif (35 bytes) Norsk Forlishistorisk Forening

../images/nullbit.gif (35 bytes)
../images/nullbit.gif (35 bytes) Tilbake til:
[Maritime modeller]
[Andreyken]

Andreyken

../images/nullbit.gif (35 bytes)
../images/nullbit.gif (35 bytes) ../images/nullbit.gif (35 bytes)

Skrogdetaljer

Andreycens skrog er basert på en delvis klossmodell. Den underste del av skroget er i kloss, men den øvre del er bygget opp av bordganger.

Opp gjennom tiden har klimaet i kirken fart ille med modellen. Det har oppstått et par stygge sprekker i klossen, som truer med å ødelegge hele modellen. Dette er hovedårsaken til at en restaurering var ytterst påkrevet. For å komme til selve klossen er det nødvendig å demontere det meste av overbygg og hele riggen.

Grunnrissterging er utarbeidet for å dokumentere modellen i detalj. Etter at restaureringen er ferdig vil man sitte igjen med et komplett tegninssett, slik at en kopi kan fremstilles ved behov.

Her er noen bilder som viser skroget og problemene med sprekkene i klossen.

and_skrog.jpg (306392 bytes)     dekforfra.jpg (24986 bytes)
Skroget fra side og fra oven


 Akterspeilet, som viser navnet ANDREYKEN, og under vannlinjen står årstallet 1711. Sprekken i klossmodellen vil by på store utfordringer.

akteroven.jpg (23757 bytes)
Akter av fartøyet sett fra oven.

   

Baug detaljer

foroven.jpg (41108 bytes)   forfra.jpg (8517 bytes)
Baugen

For de som er spesielt interessert kan du se en tegning av grunnrisset

 
 

Til toppen av siden

Til  Copyright siden

Vedlikeholdes  av Hans Petter Madsen [Sende kommentarer]

© Norsk Forlishistorisk Forening