../images/nullbit.gif (35 bytes) Norsk Forlishistorisk Forening

../images/nullbit.gif (35 bytes)
../images/nullbit.gif (35 bytes) Tilbake til:
[Maritime modeller]
[Andreycen]

Andreyken

../images/nullbit.gif (35 bytes)
../images/nullbit.gif (35 bytes) ../images/nullbit.gif (35 bytes)

Riggdetaljer

Andreycens rigg er en typisk 1600-talls fregatt rigg. Riggen har vært utsatt for flere skader opp gjennom tidens løp. Den måtte demonteres i sin helhet for å kunne gjennomføre en forsvarlig restaurering av modellen. Etter hvert som detaljer er demontert er det foretatt fotografering og registreing av alle detaljer, slik at man kan bygge opp igjen riggen identisk.

Her er et par bilder som viser stående og løpende rigg, og noen detaljer.

Riggen etter demontering

standrig.gif (70019 bytes)Stående rigg

loprig.gif (71122 bytes)Løpende rigg

 
 

Til toppen av siden

Til  Copyright siden

Vedlikeholdes  av Hans Petter Madsen [Sende kommentarer]

© Norsk Forlishistorisk Forening