Ankerplassen  

Kanon kuler

Av Trond Johannessen 

Tilbake til: [Kanon siden], [Kanoner, Ammunisjon til kanoner]

kulestbl.gif (12814 bytes)

Bly Kuler

Bly ble brukt på mindre Caliber skyts å til skråskudd og kardesker. På 1500 tallet så vet man at det ble innstøpt jern kuber inne i bly kulen. Man fikk på denne måten ned kulevekten og opp hastigheten, samt at kulen fikk en større ødeleggelse kraft. dette gikk selvfølgelig ut over presisjonen, i og med at man ikke kan ha noen viten om kulens bane i luften. dette beviser jo at de kun brukte kanoner på kort hold eller i store antall..

Jern Kuler belagt med bly

Den gang man smidde kuler, dvs. før1450 kunne de på denne måten forenkle produksjonen av kvalitets kuler betraktelig. Dette ble antagelig løst ved å legge den unøyaktige jern kulen inn i en støpeform og fylle det resterende hulrommet med bly. Det å få en nøyaktig diameter var sikkert en metode for å øke presisjonen på jern kulene betraktelig. Jeg har ikke sett en slik kule, men jeg er rimelig sikker på at de på en eller annen måte benyttet seg av avstandsstykker i f.eks. bly for å sikre sentrering av jern kulen.

Jern Kuler

Dette var de mest brukte prosjektiler når jern støpingen kom i gang, i begynnelsen så ble de smidd hvilket var en kostbar og langtekkelig prosess. 

Glødende kuler

Glødende  kuler ble stort sett benyttet i felt bruk, eller fra festninger det er  kjent at man brukte dette til sjøs, men det var nok ikke så greit å hanskes  med disse i sjøgang. 1kule.gif (2174 bytes)

Stein Kuler

Her finnes det lite informasjon annet enn at sten kuler har en egenvekt på 2,7, det vil si at de de veier 2,7 ganger mer en sitt volum i vann. De mindre sten kulene  ble kryss surret med tau/hyssing til de passet i kanonen slik at man ikke risikerte en sprengning på grunn av unøyaktigheter i steinen.

Gå til toppen av siden

line.gif (1006 bytes)

Vedlikeholdes av Trond Johannessen [Sende kommentarer]

Copyright © Norsk Forlishistorisk Forening.