Norsk Forlishistorisk Forening  

Kanonsider

Av Trond Johannessen

De fleste sidene om artilleri er av praktiske grunner nå flyttet til arkeliet.net som inneholder mye mer om Artilleri i sin helhet. Du kan lese om formålet med dette nettstedet her.

 

Forord til kanonsidene

  Artikler om kanoner
Alt under her er flyttet til Arkeliet
  line.gif (1006 bytes)

Generell historie

Ordnance systems used in Denmark-Norway Våpen systemer brukt i Danmark-Norge
Vil snart bli flyttet til arkeliet!
Affutasjer
Sorces Kilder
  Ord og utrykk
Construction drawings of Wroght iron artillery Tegninger av smijernskanoner
Old ordnance naming terms Eldre kanonbenevnelser
Kanon typer, svingbasser bakladere og mortere
   
Kanonløpets navn definisjoner
Ladetøy
 
ammunition Ammunisjonen
Produksjons steder
Instruments Instrumenter og sikteanordninger
Proofing of cannons Prøveskyting (Probering )
  Produksjonsmetoder
Living history pages levende 1700-talls historie. 
  Hvordan måle opp en kanon
  Kanonmodeller
  Kanon spill Litt artig avkobling
Bilde av noen bøker Indeks over artilleri håndbøker etc som er scannet inn og vil blir transkribert etterhvert
kadettbok som finnes på Marinemuseet i Horten. Boken er håndskrevet og er på litt over 200 sider, med en mengde hånd kolorerte tegninger med forklarende tekst
Usorterte bilder fra kadettboken over
Kadettbok av Tobiesen 1807
Kadettbok av W. Sylow ca.1750
Dansk Artilellerie ca.1745

 

 

Vedlikeholdes av Trond Johannessen [Sende kommentarer]

 

Copyright © Norsk Forlishistorisk Forening.