Linker til relaterte emner om hjemmefronten på Internett

  Tilbake til [John Peder´s start side]

Nett-utgaven av Norsk Krigsleksikon 1940-1945
Lofoten krigmuseum om MilOrg
Hjemmefront museet i Oslo
Norsk Våpenhistorisk Selskap er en sammenslutning av personer og institusjoner som interesserer seg for våpen, uniformer og faner.
Norsk Radiohistorisk Forening er en ideell forening for radiohistorisk interesserte personer
Spy Radios of W.W. II.
Radiosamband og radiopeiling Artikkel om radioer fra Hjemmefront museet
Military Collector Group Post om: Diskusjonsgruppe om den Norske motstandsgruppes radioutstyr
The OLGA Project Artikkel om OLGA 
Motstandsarkivet Bergen Byarkiv omfattende samling av arkivmateriale fra okkupasjonstiden i Bergen
WWW.Stengun.dk  
Okkupasjonshistorisk arkiv
ved Porsgrunn bibliotek
Omfattende side med mange historier og autentiske intervjuer
Fellesrapport for B. Org og OSRA Fellesrapport for B. Org og OSRA i Telemark Fylke fra årene 1943-45 av Hallvard Løken
Museet vektlegger hvordan okkupasjonen og motstandskampen under 2. verdenskrig artet seg på Eidsvoll
Avisoverskrift fra 1.mai 1940 Motstandskamp eller frihetskamp? Undervisningsopplegg om norsk motstand under andre verdenskrig.

 

 
Arquebus krigshistorisk museum for regionen Nord-Rogaland og Sør-Hordaland