Indeks til sambandssjefens rapport

Tilbake til [John Peder´s start side]

Jeg blir medlem av Milorg  3
15.sep.41 3
”Lisbet” illegal radiomottaker blir til 
Rolf Palmstrøm  5
150 ”Lisbet” på avveie  5
Tungtvann  7
Jomar Brun  8
Sambandssjef Jacob Strømme blir arrestert  9
Milorg’s sambandssjef  9
Salve Staubo blir sambandssjef for SL januar 1943  10
Kurer til Stockholm  12
Sambandsledelsens oppgave  13
Sambandsdirektivet  13
330 feltovner etc.  14
Feltovner  15
Lån til Milorg  16
3000 huntonit radiochassier  16
Radiosambandet med London  16
Stasjonen på Flaskebekk  18
Rapport fra meldeplass ”Laffen” Emma Krogh  18
Rapport fra Emma Krogh f. 25.05.1915  18
Flaskebekk  18
”Primus” Knut Haugland  20
Knut Hauglands nøkkelrytme  21*
Milorg ”låner” Primus  21
Bruk av trådsambandet  22
Sambandet organiseres, møte mellom Haugland, Lindgaard og Thorstensen 22
Rapport fra Kim (Rolf Lindgaard) til Bernt (Salve Staubo) 23
Forslag til organisering av det indre sambandet 24
Godkjennelse fra London sommeren 1944 24
Tillegg til rapport fra Kim (Rolf Lindgaard) til Bernt (Salve Stabo)  30
27.011944 Opplysninger om transport  av tungtvann fra Vemork  til Tyskland snappes opp 30
Bemerkninger til rapport fra Kim (Rolf Lindgaard) til Bernt (Salve Staubo) 31
Organisasjonsplanen 31
Utarbeidelse av signalplanen og Londons godkjennelse av disse 31
Senere kom nye planer med krystaller og silkeduk fra London 31
Sambandets konferanseleilighet 32
Stasjon Erling (Helmer Nygaard) 33
Rapport fra Helmer Nygaard (Erling) 33
Rapport fra Helmer Nygaaard, fortsetter 33
Stasjon Engelen (Norman Gabrielsen) 35
Stasjon Kari (William Lorang Pallvik) 37
Zink-kasser som hindret kondens 37
2-veis forbindelse til Stockholm 38
Rapport over radiostasjon ”Kari”s virksomhet i tiden 13.03.43-11.05.45  
(Kari-Sture) Oslo-Stockholm 38
Distriktenes radiosamband 42
Salve Staubo A/S (Høvding Radiofabrikk, Sandakerveien 114) 43
Radioproduksjonen begynte 1932 43
Norsk Radiohandleres Landsforbund 43
Høvding Radiofabrikk blir pålagt å reparerer 1000 apparater pr. måned  av tyskerne 44
Tjenestegjorde i Sambandsledelsen siden september 1941 45
6L6 utgangsrør 45
Dekknavnet ”Berit” 45
Planlegging og bygging av sender/mottaker Olga begynner 45
Første Olga ferdig mars 1943 45
Krav om innlevering av reparerte radioer til tyskerne 46
Mars 1945, slipp med radiodeler 46
Haugland reiser til England august 1943 47
Produksjon av ”Olga” 47-49
Koffert til ”Olga” fra koffertfabrikken ”Unica” 48
Sendernøkler 48
Telegrafi-opplæringssett ”Humle” 48
Eksplosjonsulykken 19. desember 1943 (DS Selma på Fillipstadkaia) 48
Sambandets lager, hattebutikken vis a vis Frogner skole i Niels Juelsgate 48
6C8G radiorør 49
Deler til settet 49-50
Signalplan som forutsatt dobling våren 1944 50
Lagerlokale i Niels Juelsgt. 37, tidligere hattebutikk 50
Anvendelse av dekknavn ”Olga” og ”Berit” 50
Bogstadvn. 52, nytt lager for SL samband 51
Våpen til SL og lager av signalplaner for DIS 51-52
Usortert slipp med radiodeler, begynnelsen av mars 52-53
Bestillingslisten Haugland fikk med seg til England, august 1943 53
400 ”Lisbet” militærmottakere 54
”Jeg har nu løst min oppgave og nærmest gjort meg selv overflødig” 54
Våpenfabrikasjon ”Granat-Larsen” 55
Hylseekstraktor, avtrekker og chassiet 56-57
300+200 Sten Gun 57
Formidling av penger 58
Produksjon av ”Lisbet” og ”Else” 58
”Else” Walkie Talkie 59
Episoder 59
Transport av illegalt utstyr 59
Kontroll på Majorstuen 59
Episode på Ankertorvet 60
Episode Roar Welo 62
Sambandsledelsen i fare, Edderkoppens lager flyttes 64
En farlig transport 65
Stasjon ”Timian” Erik Ræstad 66
SL hadde 4 stasjoner 66
Britisk Brigadegeneral 68
SLs hovedkvarter, Blåkorsgården Storgaten 68
Sambandssjefens rapport, fortsettelse 68
Fritt Land 70
Våpenfabrikasjonen 72
3000 radiomottakere gjemmes til frigjøringen 73
Sverre Kjelstadli 74
Bamsetjenesten (Avlytting av fiendens telefoner) 74
D.I.S. (Det indre samband) Hauland var i London 75
Knut Haugland, ”Påsken 1945 er den tyngste jeg har opplevd” 76
Staubo, fortsettelse 77
Før jul 1944, nye signalplaner, krystaller og silkeduk Hauland hadde ferdig utarbeidede signalplaner å gå etter 77
Dir. Kvall, Elektrisk Byrå og Sten Gun-ekstraktoren 77
100 vibratorer til ”Olga” ankom fra Sverige før mars 1945 77
Spiongruppen ”Wiedeswang” Kristiansand S. 78
Lt. Knut Haugland, brev av 25. januar 1948 79
Bruk av ”Olga” Oslo-London 82
Salve Staubo ”sikkert nazist” 81
Demonstrasjonen av ”Olga” i London 82
Etterretningsgruppen ”Anton Wiedeswang” (Nielsen) 83
Skipsfører Øystein Jelmert 86
En ”Olga” returneres fra London 86-87
Brev fra Bernt  Wiedeswang 13.12.1970 88
Brev fra Kommandørkaptein Asbjørn Bakke 18.12.1970 90
Brev fra Salve Staubo 20.01.1970 91
Brev fra Salve Staubo 31.01.1972 92
*  På s. 21 står det ”i Oslo desember 1945”. Dette må være feil, det skal stå 1943. Se og brev fra Haugland, s. 80.