Bilder fra Salve Staubo´s deltagelse i Milorg

Tilbake til [John Peder´s sider

Hvis du ønsker å skrive ut denne siden så last heller ned denne PDF filen som er mer printervennlig.

 

portrettsalve.jpg Portrett av Salve Staubo
1938 han var da 38 år gammel
kongen_salve.jpg Kong Håkon VII og Salve Staubo
5/2 1948 kl:1900 ved verdenspremiére på Klingenberg kino "Kampen om tungtvannet" 

 

Personlige eiendeler

 
idkort.jpg Falskt Idkort
armbind_idkort.jpg Armbind_
Ble brukt i mangel på uniformer.
stempel.jpg Sentral Ledelsens  Stempel.

 

Masken som ble brukt under møtene

Stengun produksjonen 

Detaljer som bare finnes på norsk produserte Stenguns. Pr. i dag er bare 20 slike våpen kjent.

sten_mag_lader.jpg Stengun magasin og lader
Magasinladere av denne typen ble kun produsert i Norge
sten_mag_sveis.jpg Stengun magasin

Legg merke til sveisen på baksiden av magasinet, dette var unikt for de norsk produserte Stenguns magasiner

sten_magasinfeste.jpg Stengun magasinfeste

De norsk produserte Stengun var alene om å ha sveis på oversiden av magasinfeste

sten_pipe.jpg Stengun pipe
Legg merke til den rette avslutningen på løpet. Dette var gjort for å skjule delens egentlige funksjon. De britiske var koppet. Riflingen i de norske løpene er tydelig hjemmelaget.
sten_underbeslag.jpg Stengun underbeslag fjæren som tjener som oppheng til avtrekkeren var på venstre side på de norske og høyre side hos de britiske.  

 

Radioer brukt av Mil.Org

 
radioprod.jpgRadioproduksjon 
 Fra venster mot høyre: Hans Hæhre , Harald Løvmo og Aksel Berge
radio7.jpg Olga kopi laget etter krigen av radio historisk interesserte personer.
testingaligningolga.jpg Eide til venstre tester "OLGA" og Hannevold til høyre Bildet er tatt rett etter krigen endte olga_morce.jpg OLGA med morsenøkkel
hideolga.jpg Gjemming av OLGA i en kjeller i Oslo  fra venstre Hjort, Willoch og Kongshavn junior. Bildet er tatt rett etter krigen endte transportingolga.jpg Til venstre Kongshaven og Hjort på sykkelen klar for transport av en "OLGA"
radio5.jpg Norsk produsert sett "OLGA"
12-15W
radio_4589.jpg "Olga" produksjons nummer De midterste to siffer er serienummeret og de to ytre  var kamuflasje, altså er dette nummer "58"
morsenokkel.jpg Morsenøkkel "OLGA" Finn Willoch, konstruktøren holder den assemblyreceiver.jpg Til venstre Staubo, høyre Gundersen montering av mottagere.
radio1.jpgBritisk sett "Berit" 3MK II 20W 
dim:420 x 273 x 123 mm. 
Omtrent 7000 av disse ble produsert i England. Var å få fra overskuddslagere i England etter krigen.
radio4.jpg Støtsikre bokser for "Berit" 
3MK II
radio2.jpg Britisk sett "Berit" 3MK I 18W 

Svært få av disse var i bruk i Norge. Et ble anvendt som reserve set ved Tungtvannsopperasjonen.  

  (Powersuply og mottager mangler). 

Lille Berit" Lille Berit" A MK III 5W
216 x 190 x 83 mm
radio6.jpg "Lisbeth" mottager i trekasse Milorg hadde 250 av disse i 1945
radio_1515.jpg "Lisbeth" produksjons nummer " De midterste to siffer er serienummeret og de to ytre  var kamuflasje, altså er dette nummer "51"
radio3.jpg "Lisbeth" mottager i koffer.
 

 

Utmerkelser

 
diplomsl.jpg Diplom fra Sentralledelsen
Signert Olavx

diplomzero.jpg Diplom fra Zero (system)
Signert Olavx

medalje_deltager1940_45.jpg Deltagermedalje 1940 45
medalje_georg6_courage.jpg Couragemedalje fra Kongen av England, Georg VI_
naaler.jpg Nåler
1943_1945_pin.jpg 1943-1945 Dedikert nål laget av Bror With til de som visste om Stengun produksjonen.

 

Brever

thorleif_borge.jpg Brev fra Ole Borge Straffesaken henlegges.
zero_system.jpg  Brev fra Zero (system) om tildeling av diplom 
fo_medaljeoversenelse.jpg Forsvarets Overkommando om oversendelse av medalje erklomsabandssjef.jpg Erklæring at Salve Staubo var sambandssjef dat.1945
eidsivakjennelse.gif Eidsivatings kjennelse om erstatning finans_tolldept1.jpg Finans og Toll departementet om tilbakebetaling av lån opptatt under okkupasjonen
aftenposte1989a.jpg Artikkel av Jens Chr. Hauge etter Salve Staubos død Aftenposte1989

 

Invitasjoner til offentlige arrangementer

frigjjub.jpg Middag i Akershus slott ang. frigjøringsjubileet hjemmestyrkenesraad1955.jpg Hjemmestyrkens råd  ang. 10 årsdagen for frigjøringen 1955

 

minnehbislett1965.jpg Minnehøytidlighet på Bislett i 1965 frigjjub_1965.jpg Frigjøringsjubileet 1965
nhfm_opning1970.jpg Åpning av Norsk hjemmefront museum i 1970 frigjjub_1970.jpg Frigjøringsjubileet 1970
frigjjub_festf_nationalt_1970.jpg Frigjøringsjubileet på Nationalteateret_1970 minnehbristol1970.jpg Minnehøytidlighet på Bristol i anledningen 25 års jubileet for frigjøringen i 1970
frigjjub_1970b.jpg Avdukning av nasjonalmonumentet for krigens ofre i 1970 krigsdeltf1972.jpg Krigsdeltagerforbundets innbydelse til middag på Akershus Slott i 1972
frigjjub_1985.jpg Anledningen 40 års jubileet for frigjørelsen innbydelse til middag på Akershus Slott i 1985 Zero festen.jpg Sanghefte fra Zero festen 7 juli 1945