../images/nullbit.gif (35 bytes) Norsk Forlishistorisk Forening

../images/nullbit.gif (35 bytes)
../images/nullbit.gif (35 bytes)

Dette er en hierarkisk liste over alle sidene på maritimt.net

Rettigheter
Norsk Forlishistorisk Forenings linkside
Om foreningen

Organisasjon og styre
Målsetting
Kompetanse
Foredragsvirksomhet
NFF tidende
Foreningens arrangementer
Dykkerseminar 1994
Marin historisk seminar Stockholm 2000
Medlemsskap
Maritimt fagstoff
Maritim ordliste
Beregningsmodeller for maritim forskning
Kanoner, hovedside
Forord til kanon sidene
Artikler om kanoner
Kanoner Generell historisk oversikt
Kanoner, våpensystemer brukt i danmark-norge
Kanoner Eldre benevnelser
Kanon rapperter
Fransk kanonrappert fra 1664
Dansk kanonrappert fra 1675
Dansk kanonrappert  fra 1790
Dansk kanonrappert  fra 1790
Benevnelser og målsetting av en kanon rappert
Alt under om kanoner er flyttet til Arkeliet
Løpets (stykkets) bestanddeler
Artillerigods
Produksjons steder
De forskjellige typene
Instrumenter og måleutstyr
Kanoner Prøveskyting og testing
Kanoner Ord og uttrykk ved kanonskyting
Kilde materiale
Artilleri håndbøker
Ammunisjon til kanoner
Avfyringsanordninger for kanoner
Kanonkuler
Andre former for kanonprosjektiler
Aktiv kanonammunisjon
../images/nullbit.gif (35 bytes)
     
 

Til toppen av siden

Til Copyright siden

© Norsk Forlishistorisk Forening

 

akterdekk, stern, akterende, quarterdeck man, aktergast, rear cabin, akterkabin, after end, rear, akterkant, companion hatchway, akterkappe, stern-pipe, akterklyss, Agterklyss, stern light, akterlanterne, Agterlanterne, after leech, after rope, akterlik, Agterlig, rear hatch, akterluke, Agterluge, after mast, aktermast, Agtermast, stern, behind, rear, akterparti, Agterparti, after peak, akterpigg, Agterpigg, stern port, akterport, Agterport, after hold, akterrom, Agterrom, aftersail, akterseil, Agtersejl, stern, after body, akterskip, Agterskib, after bulkhead, akterskott, stern timber, afterframe, akterspant, Agterspandt, stern, akterspeil, Agterspeil, after sheer, akterspring, companion ladder, aktertrapp, Agtertrapp, (innabords) astern, aft, akterut, Agterud, anchor, anker, Anker, cable, ankertau, ankertaug, Archive(s), Arkiv, Arkiv, port side, babord, bagbord, ballast, ballast, Baglast, orlop deck, banjerdekk (nederste dekk), Barca-longa, Stort fiskefartøybrukt i middelhavet 2 til 3 master ant. latiner rigget, Bardsen, bartze, Baarsen bartze, barda. Et større rofartøy for transport av folk. Antagelig klinkerbygget i starten , men ble kravell bygget opp mot 1400 tallet. skipet hadde halvdekk helt fram til stormasten Stormast baugspryd og en liten mesanmast på hakkebrettet., Bark, Orlogsskip Seil og årer Ble laget for opptil 40 årer og en kjøl på 80 fot , Bark 1800, Dette er den moderne barken, wale, barkholt, gun-, battery deck, batteridekk, bow, nose, baug, bower (anchor), bauganker, breasthook, forehook, baugbånd, bow fender, baugfender, bow chaser, bow gun, baugkanon, bow port, baugport, bowsprit, bow sprit, baugspryd, bowsprit shroud, baugsprydvant, bow fast, baugtrosse, bovtrosse, Beltbåt, Bæltbåt, saving, rescue, rescuing, salvage (operations), berging, Bilferge, Bojert, Boeier, Kravell bygget Rigget med råseil og forstag seil og blindeseil., også rigget med smakke seil fra 1525, boom, bom (til seil), board, plank, bord, capstan barrel, brattspill, topside planking, bredgangen, Brigantin, (tomastet skip) brig, Brigg, Handelsskip (tomastet skip) brig, Briggantin, Seilskip Seil Brukes også om snaubrigger, bottom sediment, bunnavleiring, bottom survey, bunnbesiktigelse, floorboard, bunnbrett, sediment, deposit, bunnfall, settling, bunnfelling, sedimentation process, bunnfellingsprosess, bottom plating, bunnkledning, sounding of seabed, bunnpeiling, bottom plank, bunnplanke, dead rise, bunnreisning, Bysse, buis, Frakt og fiske. Flamsk fiskefartøy Råseil på alle mastene. De forreste mastene kunne legges ned, Cooper, bødker, bøkker (tønnemaker), wave, bølge, Boat, Båt, båd, commerse, day watch, morning watch, dagvakt, Dampskip, Dampskib, deck, dekk, Dæk, deck pipe sleeve, dekkgjennomføring, deck house, dekkhus, deck cabin, dekksavlukke, deck cover, dekksbelegg, deck beam, dekksbjelke, beam, dekksbredde, deck area, dekksflate, deck light, dekksglass, deck boy, dekksgutt, deck house, dekkshus, height between decks, dekkshøyde, deck cargo, deck load, dekkslast, hatch, dekksluke, deck hands, dekksmannskap, deck machinery, dekksmaskin, carling, dekksmellombjelke, deck seam, dekksnat, deck plank, dekksplanke, deck pump, dekkspumpe, duty on deck, dekkstjeneste, deck pillar, dekkstøtte, topside equipment, dekksutstyr, deck opening, dekksåpning, displacement, deplasement, diagonal frame, diagonalspant, Dogger, Dogger, slip dock, dokk med slipp, dock, bring into dock, dokke, docking keel, dokkjøl, dockland, dokkområde, dockage, dokkplass, chart, draft, kort, grapnel, dregge, dregg, tonnage, burden, drektighet, sea anchor, drivanker, drift ashore, drive i land, pitching, duving, diver, dykker, diving apparatus, dykkerapparat, diving suit, dykkerdrakt, diver support vessel, dykkerfartøy, diving helmet, dykkerhjelm, diving bell, dykkerklokke, diving equipment, dykkerutstyr, diving, dykking, draught, dypgang, draught mark, dypgangsmerke, deep-draught, dyptgående, deeply laden, dyptlastet, deadweight, dødvekt, deck, floor, flooring, dørk, oak, eik, enheter, enheder, gunnel, gunwale, esing, dogwatch, ettermiddagsvakt, halyard, fall, port lid, port flap, fallport, gangway, fallrep, craft, vessel, boat, fartøy, Fartøj, scuttle-butt, ferskvannstønne, small bore, finkalibret, hammock netting, finkenett, fiddle block, fiolinblokk, Fiskevase, Fiskefartøy, ensign halliard, flaggline, flag ship, flaggskip, (small) bottle, flacon, flakong, Fløyt, Fluit, Handelsskip, naval base, flåtebase, foresail, jib, fokk, foresail boom, fokkebom, forebrace, fokkebras, foremast, fokkemast, foreyard, fokkerå, foremast cap, fokkeselhode, forestay, fokkestag, fore-topmast, fokkestang, foretackle, fokketakkel, foreshroud, fokkevant, mooring equipment, forankringsutstyr, speaker, lecturer, foredragsholder, lecture, forelesning, Association, society, club, forening, gilt, gold-plated, forgylt, warping, shifting, forhaling, hauling line, forhalingsline, capstan, warping winch, forhalingsspill, sheating, forhudning, fore-truck, forknapp, muzzle loader, forladningsgevær, derelict, forlatt skip, shipwreck, wreckage, forlis, be lost, be wrecked, forlise, shipwrecked seamen, forliste sjøfolk, fore hatch, forluke, forenoon watch, formiddagsvakt, fore peak, forpigg, forehold, forre rom, fore rigging, forrigg, headsail, forseil, hull insurance, forsikring av skroget, forepart, forskip, research, forskning, fore frame, forspant, stem, bow, bows, forstavn, timbering, fortømring, mooring, fortøyning, mooring cable, fortøyningstrosse, ahead, forward, forut, fore and aft, forut og akter, Fregatt, Handels / Krigsskip Seil , Fregatt fullrigger, Fullrigger, pine, pinewood, Furu, County history, fylkeshistorie, Lens historie, Fyrblase, Bygget av furu. Fokkeskønval storskønval (råseil) og toppseil på stormasten og mesansail, lighthouse, fyrtårn, gaff rigging, gaffelrigg, gaff sail, trysail, gaffelseil, hermaphrodite brig, ketch, galeas, Galeas, Handelsskip Seil , Galeas 3 mastet, Galley, Galej, Årer og seil, Galeon, Ble benyttet i Danmark fra 1535, Galiot, Galiot 3 mastet, Galiot enmastet, cutwater, fore head, gallion, figurehead, gallionsfigur, capstan, gangspill, capstan bar, gangspillbom, dunnage, garnering, ceiling hatch, garneringsluke, hole, vent, gatt, gotisk, historie, run aground, grunnstøte, (v.) embark, gå om bord, harbour, port, havn, seaport town, havneby, rise (a wreck), heve (et vrak), historian, historieforsker, historical research, historieforskning, historian, historical resear, historiker, Holk, Hulc, Hoc. Rundbunnet uten kjøl og antagelig klinkerbygget.Bordkledningen går parallelt i hele skipets lengde og samles i et for og akter dekk/ stevnplater (Som en pram) På 1400 tallet var det bare en mast midt i skipet, Holk 3 mastet, Hulc, Rundbunnet uten kjøl opp mot 1500 ble den kravell bygget. Bordkledningen går parallelt i hele skipets lengde og samles i et for og akter dekk/ stevnplater (Som en pram) bygget og fikk 3 master med råseil, samt et "U" formet akterspeil., Hoys, heude, De heude.Hoy Kravelbygget Rundt akterskip med hekk Stagfokk eg smakke seil , noen ganger med en liten mesan med latinerseil., planking, hud, Hukkert, Hukkert galeas, Hukkert Galiot, middle watch, hundevakt, Jakt, Post og passasjer Seil De jacht, Jagt.Litet hurtig fartøy. Ofte utstyrt med sverd 1 og 2 mastet med gaffseil, dead eye, jomfru (rigg), cannon, gun, kanon, gun barrel, kanonløp, kanonløb, gun crew, kanonmannskap, gun metal, kanonmetall, Kanonmetal, gun muzzle, kanonmunning, kanonmunding, gun port, kanonport, kanonport, gun salute, salute of guns, kanonsalutt, capsize, kantre, Svensk manøver, cant frame, cant timber, cant, kantspant, captein, kaptein, Karakk, Rundgattet med ror på akterstevnen. Forstevnen var "S" formet Brukt av porugal til, Kat, Kravelbygget med krum forstevn og rundgattet rett akterstevn. Halvdekk akter og kabyss og lugar under dekk, Ketch, Fiske og små frakt Kietzen, kedz Kiidtz. 4 mands besetning, noen var utstyrt med fiskedam. Smakrigget med stagfokk og en liten latiner mesan, bilge, kiming, bilge loyds, kimingsvegere, kimingvægere, kirkehistorie, Churchship, kirkeskip, kirkeskib, keel, kjøl, Køl, keel-block, kjølblokk, keel bolt, kjølbolt, garboard, kjølbord, sagged, kjølbrutt, block, kjølkloss, keel scarf, kjøllask, hogged, kjølsprengt, keel rabbet, kjølspunning, inner keel, keelson, kjølsvin, keel timber, kjøltre, track (of a ship), kjølvannsstripe, keel angle bar, kjølvinkel, planking, kledning, sheathing, kledningsbord, garboard, kledningsplanke, clinker built, klinkbygd, knot, knop, Hastighetsmål, Cof, Koff, koff, Kuf, Koff Smakke, Kuf, Kuf Smakke rigget, Kogg, Handelsskip Klinkerbygget med glatt flat bunn, forstevn rett og forover lent En mast med Råseil, compass, kompass, gimbal, kompassbøyle, compass bowl, kompasshus, compass needle, kompassnål, compass card, kompassrose, compass stand, kompasstativ, preserving agent, preservativ, konserv.middel, assistant keeper, assistant c, konservator, preserving, preservation, konservering, Kotch, Klinkerbygget med bordgangen sammensydd med einer. Fartøyet hadde dekk og var utstyrt med ishud i vannlinjen derav navnet "Kotsa" som betyr isbeskyttelse. Litt krum forstevn og rett akterstevn med ror. 1 mast med råseil, crane beam, kranbjelke, flange, krave, Carvel, Kravel, Caravela. Kravell byggede skip 2 , 3 eller 4 master. Fokkemasten har råseil og de aktre latinerseil., carvel-built, kravellbygd, Crayer, Kreiert, Benyttet i den engelske kanal. 15-50 tons 3 master med råseil, krigshistorie, krigsskip, Krigsskib, clay pipe, krittpipe, kridtpibe, powder, gunpowder, krutt, krudt, powder and shot, kuler og krutt, kultur, kulturhistorie, kulturminner, kulturskatter, Kutter, Kvase, landlubber, landkrabbe (person), telescope, langkikkert, lantern, lanterne, cargo, last, plimsoll mark, lastemerke, cargo compartment, lasterom, cargo ship, Lasteskip, lateen sail, latinerseil, low tide, ebb, lavvann, lay to, heave to, legge bi, lay a deck, legge et dekk, ladder, leider, clay, leire, leakage, lekkasje, Lekter flatbunnet., lester, læster, Lodja, Klinkerbygget med kjøl senere ca. 1550 Kravell bygget av furu, Råseil, Lokaldamper, lokalhistorie, Lugger, coaming, lukekarm, marin, maritim, mast, mast, mast-hoop, masteband, heel, step of mast, mastefot, mast wedge, mastekile, coaming, mastekrage, hoisting shears, mastekran, top, mers, topsail brace, mersbras, topsail yard, merserå, topsail, mersseil, spanker, mesan, mizzen mast, mesanmast, mizzen topmast, mesanstang, dead flat, middelspant, midships, midtskips, bridge house, midtskipshus, middle body, midtskipsseksjon, midshipsframe, main frame, midtskipsspant, breast fast, midtskipstrosse, miljøvern, Motor lasteskip, Motorkutter, Motorskib, sign on, ship, mønstre på, measure, gauge, måle, certificate of tonnage, målebrev, målesystemer, ceiling, nating, lower deck, nedre dekk, submerge, immerse, nedsenke, Coast of Norway, norskekysten, organisasjon, armoured, pansret, armour plating, pansring, shipping partnership, partrederi, Passasjerskip, Passasjertransport Motor , bearing compass, peilekompass, a bow and arrows, Pil og bue, Pinas, Handelsskip, Pink, Handelsskip med 1 eller 2 master med råseil. Stormasten sto litt aktenfor midten og hellet forover. Fokkemasten sto helt framme i forstevnen. i senere tid også med baugspryd uten seil, Pinnace, Mindre heldekket fartøy med slankt skrog og akterspeil. 3 master smakkeseil eller råseil., sennit, platting, potter, pottemaker, potsherd, potteskår, screw, propeller, propell, propeller shaft, propellaksel, pump inlet, pump suction, pumpeinnløp, chain bolt, pyttingbolt, futtock band, futtock hoop, pyttingring, futtock shroud, pyttingvant, pile worm, shipworm, pælemark, bucket, pøs, gun mounting, gun carriage, rappert, rail, gunwale, reling, bulwork stay, relingstag, bulwork stanchion, relingstøtte, reef the sails, rev i seilene (ta rev i), rig, rigging, rigg, takkelage, Robåt, Passasjertransport framdriften var årer., rudder, ror, deckhouse, poop, ruff, yard, rå, square sail, råseil, sword, sabre, sabel, limber board, sandbord, Schuit, Schuit, sail, seil, Sejl, sail area, spread, seilareal, navigable, seilbar, sejlbar, canvas, seilduk, sejldug, canvas bucket, seildukspøs, sejldugspøs, sailing-ship, seiler, sailing vessel, seilfartøy, sejlfartøj, spread of canvas, seilføring, twine, seilgarn, sejlgarn, sailing schedule, seilingsplan, seilingsteknikk, sailing dinghy, seiljolle, sejljolle, sea lane, fairway, seilløp, sejlløb, sailmaker, seilmaker, sejlmager, sailmaker's palm, seilmakerhanske, sejlmagerhanske, pricker, seilmakernål, sejlmagernål, stabber, seilmakerpren, sejlmagerpren, Seilskip 3 mastet, Sejlskib, breast backstay, sidebardun, side keelson, bilge keelson, sidekjølsvin, sidekølsvin, side lantern, sidelanterne, lateral rigidity, sidestivhet, crosswind, sidevind, half-floor, sitters, shackle, sjakkel, Barge, Sjalupp, nautical, naval, sjø- (adj.), Sø, marine atmosphere, sjøatmosfære, seascape, sjøbilde, seabed, seafloor, sjøbunn, seaworthiness, sjødyktighet, seafarer, sjøfarer, shipping, navigation, sjøfart, maritime nation, sjøfartsnasjon, seamen, sailors, mariners, sjøfolk, maritime declaration, sjøforklaring, naval defence, sjøforsvar, Royal Navy, Sjøforsvaret [mil], sailor boy, sjøgutt, naval hero, sjøhelt, naval cadet, sjøkadett, Søekadet, nautical chart, draught, draf, sjøkart, søekort, naval history, sjøkrigshistorie, naval force, sjømakt, søemagt, sailor, seaman, sjømann, søeman, seamanship, sjømannsdyktighet, ditty-box, sjømannskiste, søemanskiste, sailors' clothes, slops, sjømannsklær, seafaring life, sjømannsliv, ditty-bag, sjømannssekk, sea shanty, sjømannssvise, nautical expression, sea term, sjømannsuttrykk, sailoring, sjømannsyrke, seamark, beacon, buoy, sjømerke, naval officer, sjøoffiser, (sea) voyage, sjøreise, søerejse, maritime court survey, sjørettsbesiktigelse, pirate, sjørøver, Jolly Roger, sjørøverflagg, blackjack, sjørøverflagget, piracy, sjørøveri, søerøveri, launch, set afloat, sjøsette, water front, sjøside, sjøskader, søeskade, sea battle, naval battle, sjøslag, naval force, sjøstyrke, unseaworthy, sjøudyktig, scale model, skalamodell, bulwark, skansekledning, bulwark rail, skansereling, skip, ship, vessel, Skip, skib, shipwreck, wrecking, skipbrudd, shipwrecked, skipbrudden, shipmaster, skipper, skipper, ship's armament, skipsarmering, ship's crew, skipsbesetning, shipbuilder, shipwright, skipsbygger, shipyard, skipsbyggeri, shipbuilding, naval construction, skipsbygging, skibsbygning, ship's dock, skipsdokk, shipping, skipsfart, skipsfunn, skibsfunn, naval gun, skipskanon, sea chest, skipskiste, ship's biscuit, hardtack, skipskjeks, ship's bell, skipsklokke, skipskonstruksjon, skibskonstruksion, naval architect, skipskonstruktør, seafare, skipskost, (ship's) crew, skipsmannskap, Skibsmanskab, skipsmodeller, skibsmodeller, shipowner, skipsreder, skibreder, beam end, broadside, skipsside, hull (of a ship), skipsskrog, barge spike, skipsspiker, skipsteknikk, skipstyper, skibstyper, skipsutstyr, wreck, skipsvrak, vrag, Skonnert, Skonnert av jern, Skonnert bark, Skonnert brigg, Skonnert koff, Skonnert skip, Skonnert skib, Skonnert.Fullrigger, hull, skrog, pineapple, grapeshot, skråskudd, ship, vessel, Skute, skude, vessel, ship, Skute, Skude, Skøyte, good-for-nothing fellow, slabbedask, hanging compass, sladrekompass, airlift, slamsuger, Slupp, Smakke, Smak, Kravellbygget, Lavt fribord, Fyldig forstevn og rundgattet akterstevn., Snow, Snau, Snau brigg, Defensjonsskip Seil , Snau Fregatt, rib timber, spant, frame space, spanteavstand, moulded breadth, spantebredde, scantling, spantedimensjon, bending plate, spanteplate, frame profile, spanteprofil, frame structure, spantereisning, frame section, spanteseksjon, framework, spantesystem, timber head, spantetopp, frame (rib) timber, spantetømmer, frame angle bar, spantevinkel, scuba diver, sportsdykker, sheer, spring, Spring Tides, Spring flo, Tidevannet ved ny og full måne, javelin, spear, spyd (kaste-), brace, stag, stag, Tauverk som støtter opp mastene langskips, big-bore, storkalibret, sværcalibret, main hatch, storluke, storm, strong gale, storm, main mast, stormast, main sail, storseil, Strusse, Lett langstrakt båt med plass til 25 mann. Kravell bygget av furu, flatbunnet, fikk i slutten av 1600 akterspeil med et langt styreblad 1 Mast med råseil, false keel, stråkjøl, stråkøl, starboard, styrbord, tackle, takkel (tauverk), takkel, Gammelt uttrykk for stående rigg, rigging, tackling, takkelasje, takkelage, rigging loft, takkelloft, tackle, talje, fall block, taljeblokk, block line, taljeløper, rope, tow rope, tau, Tjalk, masthead light, topplanterne, Torpedobåt, wooden nail, w. peg, w. pin, trenagle, hawser, trosse (rep, stort tau), abeam, tverrskips, transverse bulkhead, tverrskipsskott, transverse frame, tverrskipsspant, transverse section, tverrsnitt, barrel, cask, drum, tønne, barrel head, tønnebunn, barrel hoop, hoop, tønnebånd, cooper, tønnemaker, bødker, barrel stave, tønnestav, submarine, undervanns-, submersible vehicle, undervannsfarkost, sunken rock, undervannsskjær, excavation, utgraving, ebb tide, outgoing tide, utgående idevann, rake, roué, uthaler, outport, uthavn, equipment, outfit, utrustning, Decoration, embellishment, utsmykning, Exhibition, utstilling, Hydroscope, vannkikkert, shroud, vant, vant, Tauverk som avstøtter en mast tværskips, water-logged, soaked, vasstrukken, waterway, vaterbord, deck stringer plate, vaterbordsplate, Wreck, vrak, vrag, Wreckdiving, vrakdykking, Wreckfindings, vrakfunn, vragfunn, vrakrester, vragrester