Maritimt.net Kanon tekniske betegnelser
Link til ordboken https://maritimt.net/glossword/index.php?a=list&d=1
Link til begrepet https://maritimt.net/glossword/index.php?a=term&d=1&t=58
Høyeste frise
Vanligvis skillet mellom bunstykket og bunnen. Det var også dette punktet fram til munningen som bruktes som kanonenes lengde i caliber.

© 2003 Trond Johannessen

Powered by Glossword 1.6.1