Maritimt.net Kanon tekniske betegnelser
Link til ordboken https://maritimt.net/glossword/index.php?a=list&d=1
Link til begrepet https://maritimt.net/glossword/index.php?a=term&d=1&q=Hanker
Hanker
Også kalt delfiner er for å løfte og dra kanonen. I danmark norge så ble hanker kunn benyttet ved landartilleriet. Hvis en kanon hadde hanker og skulle brukes om bord i et skip, så ble de hugget av.

© 2003 Trond Johannessen

Powered by Glossword 1.6.1