Ankerplassen  

Kanon rapperter

Av Trond Johannessen

Tilbake til: [Kanon siden] , [Beregningsmodeller for maritim forskning]

Affutage

Affutasje er en fellesbetegnelse på underlaget for en kanon. Formålet med denne var å ha et fundament som var stødig, lett å hanskes med. Videre skulle den være lett å lage og reparere, den skulle oppta så liten plass som mulig.

Her finnes flere typer som igjen hadde forskjellige utseende og funksjon.

Rappert

Rapperten ble laget i tre varianter av understell de var med hjul, valser eller slede

Tegning av en Fransk rappert fra1664   
Tegning av en Dansk rappert fra1675 
 
Tegning av en Dansk rappert fra1766
Tegning av en Dansk rappert fra1790 årene
    Benevnelse av bestanddelene og målsetting av en rappert

 

 

Slede

Vinter rappert

Sleden kunne være en vanlig rappert med påmonterte meier i stedet for hjul, eller det kunne være en rappert laget for vinterbruk. disse ble benyttet av infanteriet om vinteren..

Slede rappert

Fra slutten av 1700 tallet begynte man å lage slede rapperter for skipskanoner denne ble også benyttet på festninger. Disse var av en helt annen type enn vinter rapperten de hadde ikke meier men en hel plate eller kloss som gled mot en underliggende tredragere. Hensikten med disse var at de skulle ha større kontroll over kanonen i skuddavgangen. Det var flere fordeler med sleden, den kunne spre rekylen over et større område på dekk, som igjen førte til at dekkene ikke trengte og over dimensjoneres.

 

Prober rappert/ Proberslede

Er en rappert laget av gran tømmer uten hjul som er for å teste kanonens styrke ved prøveskudd. Bildet viser en kanon i sin prober rappert. Under kanon rapperten vises fra venstre gås, forladning, kule og knippel, legg også merke til det dobbelte brannrøret .

line.gif (1006 bytes)

Lavett

Lavetten var affutasjer som ble brukt av infanteriet denne hadde store hjul slik at den ble lett å transportere i kupert terreng.

Farger

 Farge kombinasjon eksempel Festnings artilleri Marinens artilleri Beleirings artilleri Felt artilleri
Rødt med gule beslag
 
1628-1814 1628-1814 1664-1764 1664-1764
Rødt med sorte beslag
 
1814-1886   1764-1814  
Perlegrå med sorte beslag
 
    1859-1900 1764-1835
Perlegrå       1900-1915  
Mørkegrønn med sorte beslag
 
      1835-1900
Mørk grå   1886-ca.1900. 188?    
Olivengrønn   1900-d.d.   1915-d.d. 1900-d.d.

Fargene som ble brukt på alle gamle affutasjene før 1800 var alltid rødt og gult, dette var de Oldenborske farger.

Det finnes flere beskrivelser på hvordan disse Oldenborske farger skulle være.Vi gjengir her noen:
Rødfargen skulle være brunrød, mens den som i flere tilfeller ble brukt i Norge var engelskrødt. Gulfargen er beskrevet som lysegul citron farge, mens det her i Norge også ble benyttet okergult. Tøyhusmuseet i København mener kromgult og sinober er de rette Oldenborske farger

I lastelisten til slaveskipet Fredensborg var det blant de innkjøpt varene til Constabelen følgende utstyr til vedlikehold av rapperter etc:

60 pund Brunrødt (som er mer enn 30 liter)
30 pund Ankergelb (ant. oker, som er mer enn 15 liter)
40 pund bleeg hviid (som er mer enn 20 liter)
3 pund Zinober (som er mer enn 1,5liter)
3 pund Mønnie (som er mer enn 1,5 liter, brukt til grunning på jern)
1 pund kobber rødt (som er mer enn 0,5 liter)
109 potter Linolje (104,6 liter)

Disse mengdene skulle fordeles på 10 rapperter til 4 punds kanoner over ca. 1 år. Det sier seg selv at Zinoberen alene ikke ville være nok til alle rappertene. Så antagelig ligger det et blandingsforhold bak både den røde og gule fargen.

Perlegrå var en lys blågrå farge denne finnes også omtalt som blå så den må ha hatt en god del blått i seg.

Den mørkegrønne fargen var en blanding av oker og indigo.

Gå til toppen av siden

line.gif (1006 bytes)

Vedlikeholdes av [Trond Johannessen ]

Copyright © Norsk Forlishistorisk Forening.