Ankerplassen  

Benevnelser og målsetting av en kanon rappert

Av Trond Johannessen 

Tilbake til: [Kanon siden], [Kanon rapperter]

En original beskrivelse av konstruksjonen til en rappert

Generell beskrivelse av hvordan man dimensjonerte de forskjellige delen på en rappert

Vanlig rappert

rapp_kan.gif (17936 bytes)

 

 

Rappertens bestandeler navngivning

Målsettinger gjengitt i tabellen er forkortet med bokstaver og er som følger:

C = Caliber
L = lengde
H = høyde
B = bredde
T =  tykkelse
D = dybde

Vangene

Vangene ble laget av to deler over og undervange som ble lasket sammen og boltet med 5 lange jern. Boltene foran og bak tappene tjente også som feste til tapp dekselet En av de hadde da et øye på toppen til en kile..

Brystet

Brystet var et massivt stykke tre som gikk fra tappene og ned til fore hjulakse. Denne var felt inne i vangene og boltet med en bolt i hver vange.

Røstingen

Dette er fronten på rappert vangene

Bunnstykket

De tidligste rappertene (før 1700) hadde hel bunn. For å lette rapperten, og gjøre den enklere ble bunnen erstattet av "røstingen" bak

Etter tegningen Navn Dimensjon
a Lengden Kanonens L fra tappens forkant til druen
b bak tappen L= ca. 3-4 C
c Foran tappen L=11/6 C
d Leie for stillholtet L= ca. 2 1/2 C
e Hull til Brogen  
f Tappleie D= 2/3 av diameteren
g Røsting T= ¾ C inn felles i vangene 1 tomme
h Brystet T= ¾ C inn felles i vangene 1 tomme
i Høyden Totale høyden varierte etter der kanonen skulle brukes
j   D= ½ C
k   L=11/2 C
l Hjulaksel Firkanten sin L=Bredde mellom vangene +1 1/2 C,T= 1 1/4 C av denne felles 1/4 inn i vangenes underside. Hver av de runde endene .har Diameter = 1C og L= 2 C
m Forhjul Diameter = 3 C T=1 C Hullet = 1 C
n Klosser Skal rekke nesten ned til hjulets underkant (Reservehjul)
o Aksel Plasseres slik at hjulet kommer innenfor forkanten av vangen det vil si 1 1/2 C
p Paler L= ¾ eller 1 C, H= 3/4 C Total L på alle palene er
q    
r    
s Vangene T= 3/4 C, Avstand mellom vangene i overkant = Kanonens diameter ved tappene+1/12 C ellers parallell med kanonens konus.
t Vangene Avstand mellom vangene i underkant samme som ved tappene +1/6 C
u Bakhjul Diameter = 2 3/4 C T=1 C, Hullet = 1 C

line.gif (1006 bytes)

Dimensjonene til en 24 pundig kanon

Her er en original beskrivelse av konstruksjonen til en rappert fra slutten av 1700 tallet. I tillegg er det lagt til en kolonne for caliber forhold og en for desimalverdien av caliberet

  Fot Tommer Caliber Desimal deler
Vangenes lengde blir fra druens ende til forkant av tappene plus 1 1/2 caliber   9,0 1 1/5 1,20
Vangenes tykkelse   5,0 5/6 0,83
Vangenes front (endeved /røstingen) skrånes mot toppen   2,0 1/3 0,33
Fra vangens topp hjørne til tapphullets start   7,0 1 1/6 1,17
Tapphullet dypt   4,0 2/3 0,67
Vangenes Totale lengde deles i 2 hvor den akterste delen til blir til paler        
Underste pals høyde 1 1,5 2 3/12 2,17
Fra underste pal til overkanten av vangene deles så i 4 deler så viser palenes høide underste pals lengde 1 3,5 2 7/12 2,58
Fra underste pals hjørne til senter deles i 3 for å få lengden på palene        
Nedfelling i underste pal til å sette stilholtet på   0,5 1/12 0,50
Plassering av forreste aksel fra forkant   6,0 1 1,00
Forreste akselI innfelles i vangene   2,5 5/12 0,42
Fra bakenden til stødholtet   6,0 1 1,00
Stødholtet bredt 1 4,0 2 2/3 2,67
Stødholtet tykt bak   6,0 1 1,00
Stødholtet tykt i forkant 2/3 av bak   4,0 2/3 0,67
Bakakselen settes mitt under stødholtet felles inn i vangen   4,0 2/3 0,67
Brystets tykkelse overkant   5,0 5/6 0,83
Brystet blir bredere nedover mot hjulakselen   7,0 1 1/6 1,17
Brog hullet plassering fra toppen er 1/3 av høyden og 1/3 av lengden fra forkanten        
Ringboltens plassering er fra bunnen av vangen, 1/3 av høyden, og 1/3 av lengden fra bakkant. 20b        
Uthulingen under vangene starter fra forkant 1/4 av totale lengde   18,0 3 3,00
Uthulingen under vangene slutter i caliber fra bakhjulets kant        
Uthulingen under vangene dybde   3,0 1/2 0,50
Rapperten er bredere nede enn på topp   1,0 1/6 0,17
Akslingens høyde   7,0 1 1/6 1,17
Akslingens bredde   6,0 1 1,00
Akslingens firkant stikker ut for vangene   3,0 1/2 0,50
Akslingens runde enders lengde   12,0 2 2,00
Akslingens runde enders diameter   6,0 1 1,00
Forhjulenes diameter eller (høyde under akslingen 1caliber) d.v.s.   18,0   3,00
Bakhjulenes diameter eller (høyde under akslingen5/6caliber) d.v.s.   16,0 2 1/3 2,33
Hjulenes tykkelse   6,0   1,00
Vangene forsterkes med 10 bolter 5 i hver        
Brystet festes med 2 bolter        
stødholtet festes med 2 bolter        

line.gif (1006 bytes)

Gå til toppen av siden

Vedlikeholdes av [Trond Johannessen ]

Copyright © Norsk Forlishistorisk Forening.