Norsk Forlishistorisk Forening

Ord og uttrykk ved kanonskyting

Tilbake til: [Kanon siden]

Når en leser gamle dokumenter så dukker det stadig opp uttrykk som vi ikke har noe begrep på i dag. Denne siden kommer jeg til å legge ut alt jeg kommer over av ukjente ord i forbindelse med kanoner. så langt det er mulig vil jeg prøve å forklare de også.

Navngiving av forskjellige typer skudd

Dupplere Dupplere var en kanoneksersis ombord i skip. Hvor mannskapet betjente begge siders kanoner på en gang. Dette var ofte nødvendig når man havnet i lengere kamp situasjon da mannskapet etter vært falt fra.
Kjærneskudd, Kjærnelinje Skudd som ikke var mer enn 1/2 grad elevasjon. dvs.. nesten vannrett.
Afslamme en kanon Når man av en eller annen grunn fjerner ladningen i en kanon settes et fengrør i fenghullet og avfyres for å brenne av eventuelle krutt rester som kunne være igjen i løpet
Afblæse en kanon Er å skyte med en ubetydelig kruttladning for å rense den for urenheter som måtte ligge i løpet eller fenghull.
Stråge  
Et lag kanoner  
Glatte lag Å gi det glatte lag er det samme som "et lag kanoner"
Seilskudd Var et skudd man avfyrte når man forlot en havn.
Grunnskudd kuler som treffer under vannlinjen på et skip kaldes grunnskudd.

Andre relaterte begreper og ting

Skuddskader  
Brandspann Brandspann var et vanlig spand laget av lær eller seilduk som brukes til å slukke brann med.
Skytplate For å tette hull etter kanonkuler drev de inn en propp av tre med talg på for så å spikre en blyplate ("Skytplate") utenpå.
Skytpropp For å tette hull etter muskett kuler i skutesiden brukte de en konisk prop av talg , denne ble kalt "skytprop".
Grynpose Den samme funksjonen som skytpropp, men var en pose med gryn som svellet når den ble våt, og derfor tettet ganske effektivt.
Kulekrutt Målet som en ladning krutt proposjoneres etter. Hvis man har en kanonkule på 12 Pund og kanonen skal ha 1/3 kulekrutt ladning, så blir ladningen 4 Pund (2Kg).

Gjøremål

Avrøste Når man tok ut alle kanonene av et skip kaltes dette å afrøste

Bære

 
Bore opp en kanon Når kanonen var ferdig støpt skulle den bores. dette ble gjort ved at kanonen ble montert over et faststående bor ("Kanonbor") og dreiet rundt. Dette var en møysommelig jobb det tok ikke mindre enn 3 til 7 dager å bore en kanon.
Avrette  
Dumpe  
Armatur  
Armament  
Bøssebenk  
Kanonporter  
Nett ved kanonen  

Gå til toppen av siden

line.gif (1006 bytes)

Vedlikeholdes av [Trond Johannessen ]

Copyright © Norsk Forlishistorisk Forening.